Jezik / Language:
 

City: Nahorevo

Radio Justice Weekly Magazine

Episode 127

U ovom izdanju poslušajte izvještaje sa suđenja u predmetima: Perić i ostali, Nihad Bojadžić, Goran Saraić, i Radovan Karadžić. U rubrici Fokus donosimo analizu o Protokolu o saradnji tužilaštava BiH i Srbije.