Jezik / Language:
 

Predmet: Andabak Zdenko

24 August 2016

Andabak: Bez saznanja o nečasnim radnjama optuženog

Na suđenju Zdenku Andabaku, optuženom za zločin počinjen u Livnu 1993. godine, svjedok Odbrane je kazao da nije čuo da je optuženi nekog maltretirao niti učinio nečasne radnje.

13 Juli 2016

Andabak: Svjedok obezbjeđivao ukop u Grborezima

Svjedok Odbrane na suđenju Zdenku Andabaku za zločine u Livnu ispričao je kako je kao policajac obezbjeđivao ukop stradalih u tom mjestu u ljeto 1993.

4 Juli 2016

Privedeni se nisu žalili

Svjedoci Odbrane Zdenka Andabaka, optuženog za zločin počinjen u selu Grborezi (općina Livno), rekli su da nisu čuli da je optuženi nekog maltretirao ili ubio.

8 Juni 2016

Riječi hvale za Zdenka Andabaka

Zaštićeni svjedok Odbrane Zdenka Andabaka, optuženog za zločin počinjen u Livnu 1993. godine, izjavio je da nije čuo niti vidio da je optuženi ubio ili maltretirao nekoga tokom rata.

18 Maj 2016

Andabak napao vojnike HVO-a

Zaštićeni svjedok Odbrane Zdenka Andabaka izjavio je da je prilikom razoružavanja u Livnu u julu 1993. optuženi garantovao bezbjednost bošnjačkom stanovništvu.

20 April 2016

Garancija Zdenka Andabaka

Zaštićeni svjedok Odbrane Zdenka Andabaka izjavio je da prilikom razoružavanja u Livnu u julu 1993. optuženi nije bio naoružan i da je “svima bilo drago kad je došao”.

16 Mart 2016

Prijateljska akcija razoružavanja

Svjedok Odbrane Zdenka Andabaka izjavio je kako je na dan akcije razoružavanja u selu Grborezi (općina Livno) čuo optuženog da javlja zapovjedniku da ima mrtvih i ranjenih, te kako traži da se pošalje hitna pomoć i policija.

24 Februar 2016

U akciji razoružanja bez naoružanja

U nastavku svjedočenja, optuženi Zdenko Andabak je izjavio da nije tukao zaštićenog svjedoka S-1 u selu Grborezi (općina Livno) u ljeto 1993. godine.

2 Februar 2016

Opća pucnjava u Grborezima

U nastavku svjedočenja, optuženi Zdenko Andabak je rekao kako je vidio kada je nastala opća pucnjava u dvorištu kuća u Grborezima (općina Livno), gdje je vidio i dva tijela.

20 Januar 2016

Optuženi bez zapovjedne dužnosti

Svjedočeći u svoju korist, Zdenko Andabak je rekao da u vrijeme akcije razoružavanja u selu Grborezi (općina Livno) nije imao zapovjednu dužnost.

13 Januar 2016

Brigada nije htjela ići na teren

Vještak Odbrane tvrdi da mu Zdenko Andabak, optužen za ratni zločin počinjen u Livnu, nije davao smjernice kako će uraditi nalaz i mišljenje.

23 Decembar 2015

Andabak bio koordinator u Grborezima

Vještak Franjo Cvitković je rekao da je optuženi Zdenko Andabak, kao pomoćnik načelnika Uprave Vojne policije za operativnu zonu Sjeverozapadna Hercegovina Hrvatskog vijeća Obrane (HVO), imao “samo koordinacijsku ulogu”.

11 Novembar 2015

Uloženo 17 materijalnih dokaza

Na suđenju za zločine počinjene na području Livna, Državno tužilaštvo uložilo je 17 materijalnih dokaza, među kojima je izvod iz kaznene evidencije za optuženog Zdenka Andabaka.

4 Novembar 2015

Materijalni dokazi na suđenju Andabaku

Na suđenju za zločine počinjene na području Livna, Državno tužilaštvo uložilo je oko 25 materijalnih dokaza, među kojima je rješenje o postavljenju optuženog Zdenka Andabaka na mjesto pomoćnika načelnika Vojne policije.

21 Oktobar 2015

Laka tjelesna povreda

Na suđenju Zdenku Andabaku, optuženom za zločine počinjene na području Livna, vještak sudske medicine je rekao da je kod jednog od oštećenih konstatovao lake tjelesne povrede.