Jezik / Language:
 
Lica: Čović Halid
1 Septembar 2016

Silos: Mirsad Šabić kao mirovnjak

Svjedok Odbrane kazao je na suđenju za zločine na području općine Hadžići da nije bilo nezakonitih radnji prilikom pretresa ili privođenja Riste Mijatovića u Policijsku stanicu Pazarić.


25 August 2016

“Silos”: Zahvalnost Mirsadu Šabiću na pomoći

Na suđenju za zločin počinjen na području opštine Hadžići, svjedoci Odbrane izjavili su da su se samoincijativno javili da svjedoče u korist optuženog Mirsada Šabića, u znak zahvalnosti što je u ratu pomogao članovima njihovih porodica.

18 August 2016

Đelilović i drugi: Bez maltretiranja zatvorenika

Na suđenju za zločine u Hadžićima, svjedoci Odbrane su kazali da je optuženi Mirsad Šabić od maja 1992. godine bio zamjenik komandira rezervnog sastava policije u Pazariću, te da ga nikada nisu vidjeli da je nezakonito postupao.

7 Juli 2016

Predaja oružja bez prisile

Na suđenju za zločin počinjen na području opštine Hadžići, svjedok Odbrane kazao je da je optuženi Mirsad Šabić bio zamjenik komandira Policijske stanice u Pazariću od maja do druge polovine ili kraja septembra 1992. godine, kada je postao komandir.

16 Juni 2016

Poginuli u školi u Pazariću

Na suđenju za zločin počinjen na području općine Hadžići, svjedok Odbrane kazao je da optuženi Mirsad Šabić nije bio komandir Policijske stanice u Pazariću od maja do augusta 1992. godine, već da je komandir postao u septembru te godine.

9 Juni 2016

Svjedoci tvrde da nije bilo zlostavljanja u školi

Na suđenju za zločin počinjen na području općine Hadžići, svjedoci Odbrane tvrde da optuženi Mirsad Šabić nije bio komandir Policijske stanice Pazarić od 1. juna 1992. godine, kako se to navodi u optužnici.

19 Maj 2016

Upitan datum kada je Šabić postao komandir

Na suđenju za zločin počinjen na području općine Hadžići, svjedok je kazao da je moguće da su netačni podaci koji se navode u dokumentima, da je Mirsad Šabić bio komandir Policijske stanice Pazarić od 1. juna 1992. godine.

12 Maj 2016

Zatvori pod kontrolom vojske

Vještak Odbrane tvrdi da su zatvori na području Pazarića i Tarčina bili pod efektivnom kontrolom vojske.

5 Maj 2016

Opravdana izolacija zbog saradnje sa neprijateljem

Stavljanje u izolaciju osoba sa područja Tarčina i Pazarića jer se sumnja da sarađuju sa neprijateljskim formacijama je opravdano, logično i jedino moguće, zaključio je vještak Odbrane Fadila Čovića na suđenju za zločin počinjen u Hadžićima.

28 April 2016

Prebacivanje 350 tona oružja iz Hadžića u Kalinovik

Vještak Odbrane Fadila Čovića izjavio je da su srpsko stanovništvo općine Hadžići prilikom priprema za rat naoružavali Srpska demokratska stranka (SDS), Jugoslovenska narodna armija (JNA) i organi “paradržavne vlasti”.

21 April 2016

Vojno i policijsko obezbjeđenje “Silosa”

Na suđenju za zločine počinjene na području općine Hadžići, svjedok Odbrane izjavio je da je Vojna policija vršila vanjsko obezbjeđenje “Silosa”, dok su njegovu unutrašnjost obezbjeđivale jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

14 April 2016

Zatvaranje u “Silos” zbog istražnih radnji

Na suđenju za zločine počinjene na području općine Hadžići, svjedok Odbrane je kazao da su u “Silos” privođena lica tokom istražnih radnji u vezi s oduzimanjem naoružanja.

7 April 2016

Fadil Čović prošao provjere IPTF-a

Na suđenju za zločine počinjene na području općine Hadžići, svjedok Odbrane je potvrdio da je Fadil Čović prošao proces certifikacije koji su provele Međunarodne policijske snage (IPTF) u BiH.

31 Mart 2016

Pritvorenici bez povreda

Na suđenju za zločine počinjene u Hadžićima, svjedok Odbrane je rekao da prilikom uzimanja izjava od osoba koje su bile zatvorene u “Silosu” na njima nije primijetio povrede.