Jezik / Language:
 

Grad: Tarčin

20 August 2015

Protiv razmjene zatvorenika

Svjedok Odbrane na suđenju za zločine počinjene na području Hadžića rekao je da su se porodice nestalih Hadžićana protivile razmjeni zatvorenika iz “Silosa”.

9 Juli 2015

Odluka o obezbjeđivanju “Silosa”

Na suđenju za zločine počinjene na području Hadžića, bivši član Ratnog predsjedništva ove opštine rekao je da ovaj organ nije imao nadležnost u upravljanju “Silosom”.

8 Juni 2015

Protest porodica zarobljenih Hadžićana

Na suđenju za zločine počinjene na području Hadžića, bivši član Ratnog predsjedništva ove opštine izjavio je da su se porodice zatvorenih muslimana protivile razmjeni zarobljenika iz “Silosa”.

1 Juni 2015

Ultimatum SDS-a

Na suđenju za zločin počinjen na području Hadžića, svjedok Odbrane Mustafe Đelilovića kazao je da je u maju 1992. godine Srpska demokratska stranka (SDS) tražila podjelu te općine.

16 April 2015

Hapšenja zbog oružja i pripremanja pobune

Svjedok Odbrane Mustafe Đelilovića rekao je da je srpsko stanovništvo s područja Tarčina i Pazarića hapšeno zbog saradnje s neprijateljem, pripremanja pobune i posjedovanja oružja.

12 Februar 2015

Dokumenti s imenom Nezira Kazića

U nastavku ulaganja materijalnih dokaza na suđenju za zločine počinjene na području Hadžića, Tužilaštvo BiH je uložilo dokumente na kojima je ime Nezira Kazića.

22 Januar 2015

Spiskovi zarobljenika

Iznoseći materijalne dokaze na suđenju za zločine počinjene na području Hadžića, Tužilaštvo BiH je uložilo dokumente o stanju u zatočeničkim objektima i odvođenju na prinudne radove.

18 Decembar 2014

Dokazi o tretmanu zarobljenika

U nastavku ulaganja materijalnih dokaza na suđenju za zločine počinjene na području općine Hadžići, Tužilaštvo BiH je prezentovalo dokumente o zatvaranju Hrvata u objekte na području ove općine.

18 Decembar 2014

Običan vojnik

Na suđenju za zločine počinjene na Igmanu, tokom unakrsnog ispitivanja, vještak vojne struke je ponovio da je optuženi Nedžad Hodžić tokom 1993. godine bio običan vojnik i da nije imao mogućnost naređivanja ili odlučivanja o bilo čemu u vezi sa odvođenjem zarobljenika na Igman.

4 Decembar 2014

Dokazi o razoružavanju i privođenju

U nastavku ulaganja materijalnih dokaza na suđenju za zločine počinjene na području općine Hadžići, Tužilaštvo BiH je uložilo dokumente o razoružavanju i privođenju stanovništva srpske nacionalnosti u zatočeničke objekte.

6 Novembar 2014

Zatvoreni jer su Srbi

Na suđenju za zločine počinjene na području općine Hadžići, Tužilaštvo BiH pročitalo je iskaze svjedoka koji su kazali da su u logoru “Silos” zatočenici premlaćivani.

30 Oktobar 2014

Loši uslovi u “Silosu”

Na suđenju za zločine počinjene na području općine Hadžići, Tužilaštvo BiH pročitalo je iskaze preminulih svjedoka koji su opisali hapšenje i zatočenje u “Silosu”.

23 Oktobar 2014

Maltretiranje u “Silosu”

U nastavku suđenju za zločine počinjene na području Hadžića, svjedok Tužilaštva je izjavio kako ga je u “Silosu” maltretirao stražar Kalember zvani Buba.

16 Oktobar 2014

Iz zatočeništva na prvu liniju

Na suđenju za zločine počinjene na području općine Hadžići, svjedok Tužilaštva BiH je rekao da je tokom zatočeništva odvođen na borbene linije, gdje je maltretiran i ranjen.

2 Oktobar 2014

Neriješen problem “Silosa”

Na suđenju za zločine počinjene na području općine Hadžići, bivši ministar pravde Vlade Republike i Federacije BiH rekao je da zaključci ministarstva o rješenju problema zatvorenika u “Silosu” nikada nisu realizovani.