Jezik / Language:
 

Grad: Srebrenik

8 Juli 2014

Ukinuta presuda za zločine u Srebreniku

Vrhovni sud Federacije BiH ukinuo je presudu kojom je Nedžad Orić osuđen na četiri, a Hamed Salihović i Azem Ahmić na po godinu dana zatvora za zločine počinjene u Srebreniku.
14 Maj 2014

Iznesene žalbe na presudu za zločin u Srebreniku

U žalbama na presudu za zločine počinjene u Srebreniku, Federalno tužilaštvo je zatražilo da se Hamedu Salihoviću i Azemu Ahmiću izreknu kazne duže od jedne godine zatvora, te da se potvrdi četverogodišnja kazna Nedžadu Oriću, dok su Odbrane tražile ukidanje presude.
28 Mart 2014

Nema obnove suđenja Mujčinoviću

Sud BiH je odbio zahtjev Tužilaštva za ponavljanje postupka protiv Zurahida Mujčinovića, koji je pravosnažno osuđen na osam godina zatvora za ratni zločin počinjen u Srebreniku. Tužilaštvo o ovim zločinima vodi novu istragu.

17 Maj 2013

Potvrđena kazna Mujčinoviću

Sud BiH potvrdio je prvostepenu presudu kojom je Zurahid Mujčinović osuđen na osam godina zatvora za zločine u Srebreniku.

15 Maj 2013

Ratni zločin ili premlaćivanje pod zastarom

Na žalbenoj sjednici trojici optuženih za zločin počinjen u Srebreniku, Optužba je pred Vrhovnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) zatražila povećanje kazne, dok su Odbrane predložile oslobađanje ili obnovu suđenja.

28 Mart 2013

Žalbe na montiranu istragu

Odbrana je u žalbi na presudu Zurahidu Mujčinoviću za zločine u Srebreniku tražila oslobađanje optuženog ili novo suđenje, ističući da je on žrtva montirane istrage i da nikada nije bio u domu u Rapatnici ili mučio zatočene.

26 Mart 2013

Zarobljenici nisu maltretirani u Smolući

U nastavku suđenja za zločin protiv zarobljenika u selu Smoluća (općina Kalesija), osam svjedoka Odbrane izjavili su je da je prema zarobljenim pripadnicima Teritorijalne odbrane (TO) iz Tinje (općina Srebrenik), postupano prema pravilima i da nisu čuli da ih je bilo ko tukao i povrijeđivao.

11 Januar 2013

Lokalno pravosuđe – Tuzla: Dvije optužnice za ratne zločine

Tužilaštvo Tuzlanskog kantona (TK) u protekloj godini podiglo je dvije optužnice za ratne zločine počinjene u selu Smoluća i na području općine Kalesija.
10 Decembar 2012

Sahranjena ljudska prava u BiH

Aktivisti za ljudska prava mirnim protestnim skupovima u više gradova u BiH ukazali su na gruba kršenja ljudskih prava širom zemlje.
3 Oktobar 2012

Mujčinović i Hrustić: Jasni ili nejasni počinioci

Tokom devet mjeseci suđenja, Tužilaštvo BiH je pokušalo dokazati da su Zurahid Mujčinović i Sulejman Hrustić počinili ratni zločin u Srebreniku, što njihove Odbrane negiraju, nazivajući optužnicu “neutemeljenom”.
19 Septembar 2012

Lokalno pravosuđe – Tuzla: Ukupno pet godina zatvora

Kantonalni sud u Tuzli osudio je Nedžada Orića na tri, a Hameda Salihovića i Azema Ahmića na po godinu dana zatvora za zločin protiv civilnog stanovništva počinjen u Srebreniku.
28 August 2012

Lokalno pravosuđe – Tuzla: Odgođeno iznošenje završnih riječi

Nastavak suđenja Hamedu Salihoviću, Nedžadu Oriću i Azemu Ahmiću pred Kantonalnim sudom u Tuzli odgođen je zbog zahtjeva jednog od branilaca. Iznošenje završnih riječi zakazano je za 12. septembar.
23 August 2012

Mujčinović i Hrustić: Završen dokazni postupak

Nakon što je Sud BiH objavio da posljednji svjedok na suđenju Zurahidu Mujčinoviću i Sulejmanu Hrustiću neće moći biti saslušan zbog zdravstvenih razloga, okončan je dokazni postupak, a iznošenje završnih riječi zakazano je za septembar.
10 Juli 2012

Lokalno pravosuđe – Tuzla: Nejasan motiv

Na suđenju za zločin počinjen u Srebreniku, vještak neuropsihijatar zaključio je da je optuženi Nedžad Orić imao smanjenu sposobnost procjene ponašanja u vrijeme kada je u julu 1995. godine djelo počinjeno.
19 April 2012

Mujčinović i Hrustić: Optuženi u “Lovačkoj četi”

Na suđenju za zločine u Srebreniku, svjedok Odbrane je rekao da je sa optuženim Zurahidom Mujčinovićem bio u istoj jedinici do septembra 1992. godine, nakon čega je optuženi demobilisan.