Jezik / Language:
 

Grad: Srebrenik

1 Decembar 2015

Analiza – Ibračević i ostali: Prebijanje i mučenje

U dokaznom postupku na suđenju za zločine počinjene u Srebreniku, Tužilaštvo BiH je u proteklih 11 mjeseci pozvalo oko 25 svjedoka koji su tokom zatočeništva u naseljima Rapatnica i Luke bili fizički zlostavljani ili su vidjeli druge ljude isprebijane.

1 Decembar 2015

U Rapatnici nisu bili civili

Na suđenju za zločine počinjene u Srebreniku, Odbrana Ekrema Ibračevića uložila je dokumente kojima želi dokazati da oštećeni u ovom predmetu nisu bili civili, već pripadnici srpskih jedinica.

17 Novembar 2015

Nisu civili već neprijateljska vojska

U nastavku suđenja za zločine počinjene na području Srebrenika, Tužilaštvo je uložilo iskaze iz istrage optuženih Ekrema Ibračevića, Faruka Smajlovića i Sejdalije Ćovića.

10 Novembar 2015

Nastavljeno ulaganje dokaza za zločine u Srebreniku

Tužilaštvo BiH nastavilo je s ulaganjem materijalnih dokaza na suđenju trojici optuženih za zločine počinjene u Srebreniku 1992. godine.

3 Novembar 2015

Filtriranje materijalnih dokaza

Tužilaštvo BiH uložilo je dio dokaza koji su predloženi uz optužnicu za zločine počinjene na području Srebrenika. Sudsko vijeće polovinu dokaza nije prihvatilo uglavnom zbog irelevantnosti.

27 Oktobar 2015

Materijalni dokazi na suđenju za zločine u Srebreniku

Tužilaštvo BiH uložilo je dio od oko 230 planiranih materijalnih dokaza na suđenju za zločine počinjene na području Srebrenika.

21 Oktobar 2015

Odbijen Mujčinovićev zahtjev za obnovu postupka

Ocijenivši da Odbrana nije pokazala da postoje novi dokazi, Državni sud je odbio zahtjev Zurahida Mujčinovića za obnovu postupka u kojem je osuđen za zločine u Srebreniku.

20 Oktobar 2015

Čuda u Rapatnici

Na suđenju za zločine počinjene na području Srebrenika pročitani su iskazi svjedoka Tužilaštva koji su ispričali kako su premlaćivani i mučeni u Rapatnici u ljeto 1992. godine.

13 Oktobar 2015

Teško bolesni svjedoci

Na suđenju za zločine počinjene na području Srebrenika, vještak Tužilaštva BiH je izjavio da četiri svjedoka ne mogu doći u sudnicu zbog bolesti.

6 Oktobar 2015

Poziv za pomoć zarobljenicima s opekotinama

Svjedoci Tužilaštva BiH ispričali su na suđenju za zločine počinjene na području Srebrenika kako su u zatvoru u Rapatnici pružali pomoć zarobljenicima koji su imali opekotine po tijelu.

29 Septembar 2015

Previjanje zatvorenika

Na suđenju za zločin počinjen na području Srebrenika, svjedokinja Tužilaštva BiH izjavila je da je u avgustu 1992. kao medicinska sestra previla dva zatvorenika u Rapatnici.

22 Septembar 2015

Pritvori u Lukama i Rapatnici

Na suđenju za zločine počinjene na području Srebrenika, svjedok Tužilaštva BiH je izjavio da mu je poznato da su u Lukama i Rapatnici bile prostorije za zadržavanje lica.

15 Septembar 2015

Zadaci Vojne policije

Svjedok Tužilaštva BiH na suđenju za zločine počinjene u Srebreniku govorio je o organizaciji i zadacima Vojne policije.

8 Septembar 2015

Formiranje pritvora u Rapatnici

Na suđenju za zločin počinjen na području Srebrenika, svjedok Tužilaštva BiH je izjavio da je pritvor u Rapatnici formirao Štab Teritorijalne odbrane (TO).

7 Septembar 2015

Mujčinović traži obnovu postupka

Odbrana Zurahida Mujčinovića, osuđenog za zločine počinjene u Srebreniku, ponovo je zatražila da Državni sud naredi obnovu postupka.