Jezik / Language:
 

Grad: Hadžići

1 Septembar 2016

Silos: Mirsad Šabić kao mirovnjak

Svjedok Odbrane kazao je na suđenju za zločine na području općine Hadžići da nije bilo nezakonitih radnji prilikom pretresa ili privođenja Riste Mijatovića u Policijsku stanicu Pazarić.


25 August 2016

“Silos”: Zahvalnost Mirsadu Šabiću na pomoći

Na suđenju za zločin počinjen na području opštine Hadžići, svjedoci Odbrane izjavili su da su se samoincijativno javili da svjedoče u korist optuženog Mirsada Šabića, u znak zahvalnosti što je u ratu pomogao članovima njihovih porodica.

23 August 2016

Salčin: Žalba na osuđujuću presudu

Iznoseći žalbu na presudu kojom je Dževad Salčin osuđen na dvije godine zatvora zbog zločina počinjenog 1993. na planini Igman (općina Hadžići), Odbrana je zatražila da se optuženi oslobodi krivice ili da se postupak obnovi pred drugostepenim vijećem.

18 August 2016

Đelilović i drugi: Bez maltretiranja zatvorenika

Na suđenju za zločine u Hadžićima, svjedoci Odbrane su kazali da je optuženi Mirsad Šabić od maja 1992. godine bio zamjenik komandira rezervnog sastava policije u Pazariću, te da ga nikada nisu vidjeli da je nezakonito postupao.

7 Juli 2016

Predaja oružja bez prisile

Na suđenju za zločin počinjen na području opštine Hadžići, svjedok Odbrane kazao je da je optuženi Mirsad Šabić bio zamjenik komandira Policijske stanice u Pazariću od maja do druge polovine ili kraja septembra 1992. godine, kada je postao komandir.

16 Juni 2016

Poginuli u školi u Pazariću

Na suđenju za zločin počinjen na području općine Hadžići, svjedok Odbrane kazao je da optuženi Mirsad Šabić nije bio komandir Policijske stanice u Pazariću od maja do augusta 1992. godine, već da je komandir postao u septembru te godine.

15 Juni 2016

Izveden iz rova i ubijen

Svjedok Tužilaštva BiH izjavio je pred Kantonalnim sudom u Sarajevu da je u aprilu 1993. na kamionu ispred Policijske stanice u Butmiru kod Sarajeva, vidio tri mrtva tijela za koje je kasnije čuo da su ubijeni zbog odmazde.

9 Juni 2016

Svjedoci tvrde da nije bilo zlostavljanja u školi

Na suđenju za zločin počinjen na području općine Hadžići, svjedoci Odbrane tvrde da optuženi Mirsad Šabić nije bio komandir Policijske stanice Pazarić od 1. juna 1992. godine, kako se to navodi u optužnici.

19 Maj 2016

Upitan datum kada je Šabić postao komandir

Na suđenju za zločin počinjen na području općine Hadžići, svjedok je kazao da je moguće da su netačni podaci koji se navode u dokumentima, da je Mirsad Šabić bio komandir Policijske stanice Pazarić od 1. juna 1992. godine.

12 Maj 2016

Zatvori pod kontrolom vojske

Vještak Odbrane tvrdi da su zatvori na području Pazarića i Tarčina bili pod efektivnom kontrolom vojske.

11 Maj 2016

Leševi na kamionu

Prvi svjedok Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu kazao je da je u aprilu 1993. godine na kamionu u sarajevskom naselju Butmir vidio tri leša.

5 Maj 2016

Opravdana izolacija zbog saradnje sa neprijateljem

Stavljanje u izolaciju osoba sa područja Tarčina i Pazarića jer se sumnja da sarađuju sa neprijateljskim formacijama je opravdano, logično i jedino moguće, zaključio je vještak Odbrane Fadila Čovića na suđenju za zločin počinjen u Hadžićima.

28 April 2016

Prebacivanje 350 tona oružja iz Hadžića u Kalinovik

Vještak Odbrane Fadila Čovića izjavio je da su srpsko stanovništvo općine Hadžići prilikom priprema za rat naoružavali Srpska demokratska stranka (SDS), Jugoslovenska narodna armija (JNA) i organi “paradržavne vlasti”.

27 April 2016

Azemin Sadiković ponovo oslobođen krivice

Kantonalni sud u Sarajevu ponovo je oslobodio Azemina Sadikovića optužbi za zločine počinjene nad civilima srpske nacionalnosti na području općine Hadžići 1992. godine.