Share:
7 November 2011

Local Justice under the Spotlight: Episode 12

U ovom izdanju donosimo izvještaje sa suđenja pred entitetskim sudovima u Sarajevu, Mostaru, Bihaću, Brčkom i Banja Luci. U rubrici Fokus donosimo priču o kvalifikaciji krivičnog djela u predmetu koji se vodi pred Okružnim sudom u Banja Luci.

Share:
comments powered by Disqus

In this episode

Newsletter

Choose subscriptions