Jezik / Language:
 
Share:
TV Justice

Ekonomsko osnaživanje žena žrtava rata - snaga u rukama pojedinca

Martovsko izdanje TV JUSTICE donosi pregled najznačajnijih suđenja održanih na Sudu BiH tokom februara.

Dvije decenije od kraja rata, položaj, ali i prava žena, žrtava rata i dalje nisu u potpunosti riješena. Nadležne institucije su zakazale. Zakona na državnom nivou nema, kao ni programa za ekonomsko osnaživanje. Zahvaljujući pojedincima, koji imaju dovoljno snage i motiva, jedan broj žena danas je ponovo pronašao svoje mjesto u društvu.

Share:
comments powered by Disqus

Bilten

Izaberite newsletter