Jezik / Language:
 

Seksualno nasijeSeksualno nasije

Bašić i Šijak

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Muhidina Bašića i Mirsada Šijka za ratni zločin počinjen na području Vareša. Prema navodima optužnice, Bašić i Šijak su 25. januara 1994. godine u zatvoru Armije BiH (ABiH), koji se nalazio u podrumskim prostorijama zgrade “Šumarstva” u Varešu, prisilili žensku osobu hrvatske nacionalnosti na seksualni odnos.

Bojadžić Nihad

Državni sud je potvrdio optužnicu kojom se Nihad Bojadžić, bivši zamjenik komandanta Specijalnog odreda za posebne namjene “Zulfikar” pri Štabu Armije BiH, tereti za zločin protiv civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika. Optužen je za silovanje, seksualno zlostavljanje, premlaćivanje osoba hrvatske nacionalnosti zatvorenih u muzeju.

Gazdić Jasko

Tužilaštvo BiH tereti Gazdića, nekadašnjeg pripadnika Vojske Republike Srpske (VRS), da je od početka aprila 1992. do kraja marta 1993. nečovječno postupao prema ženskim osobama bošnjačke nacionalnosti koje su bile nezakonito zatvorene u prostorijama sportske dvorane “Partizan” u Foči. U optužnici Državnog tužilaštva stoji da je Gazdić dolazio u stanove i sportsku dvoranu “Partizan”, gdje su bili zatvoreni civili, te da je u više navrata odvodio ženske osobe, među kojima su bile i maloljetne djevojčice.

Kovać Ante

Kovača Tužilaštvo tereti da je nezakonito zatvarao i u nečovječnim uslovima držao više od 250 civila Bošnjaka u prostorijama Radničkog univerziteta, Kinosale i SDK-a u Vitezu. Prema navodima još nepotvrđene optužnice, zatvorenike su ispitivali i na prinudni rad odvodili njemu podređeni vojni policajci, a sam Kovać se tereti i za silovanja žena koje su tamo bile zatvorene.

Krsmanović Oliver

Optužnica tereti Krsmanovića da je, kao pripadnik Druge podrinjske lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske (VRS), učestvovao u ubistvima, silovanjima, mučenjima i drugim nečovječnim djelima počinjenim nad bošnjačkim civilima.

Zelenika i ostali

Ivan Zelenika, Srećko Herceg, Edib Buljubašić, Ivan Medić i Marina Grubišić-Fejzić terete se da su u periodu od maja do avgusta 1992. godine, u svojstvu pripadnika Hrvatskih obrambenih snaga (HOS), odnosno stražara u logoru Dretelj, zajedno sa drugim osobama počinili zločine nad zatočenicima u istom logoru. Optuženi se terete da su počinili ratne zločine nad više stotina žrtava srpske nacionalnosti, uglavnom civila, sa područja opština Mostar, Ljubuški, Čapljina i Stolac. Kako se navodi u optužnici Državnog tužilaštva, zatočeni civili su držani u nečovječnim uslovima u logoru Dretelj, gdje su zlostavljani, pljačkani, premlaćivani, silovani, te seksualno zlostavljani, tjerani na prislini rad i mučeni na izrazito ponižavajuće načine.

Šimšić Boban

Boban Šimšić tereti se za ratne zločine protiv civilnog stanovništva počinjene na području općine Višegrad. U optužnici se navodi da je Šimšić, zajedno sa drugim pripadnicima policije i vojske srpskih snaga učestvovao u napadima na nekoliko sela, odvođenje civila, pljačkanje, a potom zlostavljanje i ubijanje nekih od zarobljenika. U dijelu optužnice Šimšić se tereti i za više silovanje žena i djevojaka.

Tanasković Nenad

Optužnicom, koja ima sedam tačaka, Nenad Tanasković se tereti da je kao pripadnik Stanice javne bezbjednosti općine Višegrad, zajedno sa pripadnicima Vojske Srpske Republike BiH, godine učestvovao u napadima na civilno stanovništvo na području općine Višegrad “gdje je na stotine civila mučeno, ubijano, silovano, nezakonito lišeno slobode, te prisilno premješteno van teritorije ove općine”.

Terzić Albina

Prema navodima optužnice, Terzić je, kao pripadnica Vojne policije Hrvatskog vijeća obrane (HVO), od maja do jula 1992. godine učestvovala u nečovječnom postupanju prema civilima srpske nacionalnosti koji su bili nezakonito zatvoreni u prostorijama osnovne škole i u tvornici “Strolit” u Odžaku. “Udarala ih je policijskom palicom po vratu, ramenima i glavi, šamarala ih, na njih huškala psa, te mučila, zlostavljala, ponižavala i vrijeđala na različite načine, uključujući i prisiljavanje zatvorenika na seksualni odnos ili drugi oblik teškog seksualnog nasilja”, navodiTužilaštvo BiH.

Tripković Novica

Novica Tripković, nekadašnji pripadnik Vojske Republike Srpske, optužen je da je u junu 1992. godine ubio Vejsila Delića u Donjem Polju (općina Foča). Tužilaštvo BiH ga tereti i da je od aprila do juna 1992. godine silovao, te psihički i fizički zlostavljao oštećenu A1.

Veselinović Rade

Rade Veselinović tereti se da je od početka maja do kraja 1992. godine, kao pripadnik Vojne policije VRS-a, učestvovao u ubistvima, prisilnim preseljenjima, zatvaranju, mučenju, prisilnim nestancima, te psihičkom i fizičkom zlostavljanju nesrpskog stanovništva sa područja Hadžića “u namjeri nanošenja patnje i ozbiljnih ozljeda i narušavanja zdravlja”.

Vuković Radmilo

Tužilaštvo BiH optuženog Radmila Vukovića tereti za fizičko i psihičko zlostavljanje zaštićene svjedokinje A. U optužnici se navodi da ju je optuženi silovao više puta tokom juna i augusta 1992. godine u Miljevini, općina Foča, nakon čega je ona rodila dijete. U optužnici stoji da je optuženi Radmilo Vuković 10. juna 1992. godine došao u stan zaštićene svjedokinje A koju je pod isprikom da je odvodi u vojni štab u Miljevini odveo u stan gdje ju je "udarao po raznim dijelovima tijela, prijetio joj smrću, prislanjajući pištolj na sljepočnicu i stavljajući joj nož pod grlo", a potom ju je silovao.

Vuković Rajko i Ranko

Državno tužilaštvo tereti Rajka i Ranka Vukovića da su u maju 1992. godine, “početkom ratnih sukoba”, kao pripadnici vojske tadašnje Srpske Republike BiH sudjelovali u ubistvu Avdije Hukare i Mejre Bekrije u selu Podkolun, općina Foča. Ranko Vuković se tereti i za silovanje svjedokinje A.

Perković Stojan

Stojan Perković je osuđen za učešće u širokom i sistematičnom napadu usmjerenom protiv civilnog nesrpskog stanovništva Rogatice, u okviru kojeg je sudjelovao u ubistvima, premlaćivanjima, progonu i prisilnim nestancima civila u selima Surovi, Mesići i Varošište. Sudsko vijeće je također oglasilo Perkovića krivim za silovanje zaštićene svjedokinje X1 počinjeno tokom 1992. godine u selu Varošište.

Pinčić Zrinko

Tužilaštvo BiH tereti Pinčića da je od novembra 1992. do marta 1993. godine učestvovao u zločinu protiv civilnog stanovništva tako što je, “naoružan i u vojnoj uniformi”, u mjestu Donje Selo, iz kuće u kojoj su bili zatočeni civili srpske nacionalnosti, izvodio i uz prijetnje više puta seksualno zlostavljao jednu žensku osobu.

Pregled teme

Seksualno nasilje kao ratni zločin

Tokom rata u BiH silovanja i seksualna zlostavljanja bila su masovna i rasprostranjena. Presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) i domaćih pravosudnih institucija dokazano je da su sve strane u sukobu koristile seksualno zlostavljanje kao oružje. Žene i djevojčice su sistematski silovane, porobljavane, a neki slučajevi su završavali prisilnim trudnoćama.