Jezik / Language:
 

Genocid u BiHGenocid u BiH

14 Juli 2006

Kravica: Svjedok prepoznao trojicu optuženih

Bivši pripadnik Drugog odreda Specijalne policije Šekovići prepoznao u sudnici optužene Miloš Stupara, Milenka Trifunovića i Branu Džinića.
13 Juli 2006

Kravica: Nesaradnja svjedoka Tužilaštva

Tužilaštvo je uložilo žalbu na dva svjedoka u predmetu Kravica nakon što su odbili sarađivati i dati pouzdane izjave.
4 Juli 2006

Kravica: Pucnjava, psovke i povici iz hangara

Novi svjedoci Tužilaštva u predmetu Kravica govorili su o Bošnjacima zarobljenim u hangaru na farmi u ovom selu, njihovim ubistvima i vojnicima koji su ih čuvali.
23 Maj 2006

Kravica: «Nakon masakra sanirano skladište»

Nekadašnji osumnjičeni, danas svjedok Tužilaštva, tvrdi da su stanovnici Bratunca prije napada na UN zaštičenu zonu Srebrenica čuli da se sprema velika akcija.
11 Maj 2006

Sporne izjave uhapšenih

Sporan sadržaj izjava koje su dvojica od 11 optuženih za genocid dali istražiteljima nakon hapšenja predmet su dvodnevne rasprave u sudnici u Sarajevu.
10 Maj 2006

Počeo dokazni postupak Tužilaštva

Odbrane negiraju navode i zakonitost procedure pri uzimanja izjava od dvojice optuženih.
5 Maj 2006

Srebrenički Staljin još uvijek oficir u Policiji RS

Mada je imao ulogu u odvajanju i nehumanom tretmanu civila nakon pada Srebrenice, Duško Jević je i dalje policajac Republike Srpske
10 Mart 2006

Kravica: Neuračunljivost optuženih glavni adut odbrane

Udovoljivši zahtjevu odbrane za produžavanjem roka za pripremu, Sudsko vijeće odlučilo je da početak prvog procesa za genocid pred Sudom BiH počne u maju 2006. godine. Sudeći prema dosadašnjim najavama, odbrana će se bazirati na dokazivanju neuračunljivosti optuženih.

Pregled teme

Genocid u BiH

Često nazivano i “zločinom nad zločinima”, krivično djelo genocida definirano je u prvom članu Konvencije o prevenciji i kažnjavanju djela genocida iz 1948. kao namjera "potpunog ili djelomičnog uništenja nacionalne, etničke, rasne ili religijske grupe" putem "ubijanja članova te grupe"; "uzrokovanjem teških tjelesnih i psihičkih oštećenja članovima grupe"; "namjernim nametanjem takvih životnih uvjeta grupi, koji proračunato dovode do fizičkog uništenja cijele grupe ili njenog dijela"; "nametanja mjera s ciljem sprečavanja rađanja djece unutar grupe"; te "nasilnog prebacivanja djece iz te grupe u neku drugu grupu”.