Jezik / Language:
 

Genocid u BiHGenocid u BiH

3 Novembar 2015

Pantić u Sandićima 13. jula

Na suđenju za genocid počinjen u Srebrenici, svjedok Tužilaštva BiH je kazao da je 13. jula 1995. Pantića više puta vidio u Sandićima dok je osiguravao nesmetan saobraćaj.

27 Oktobar 2015

Brojanje civila u Potočarima

U nastavku suđenja za genocid počinjen u Srebrenici, svjedok Tužilaštva BiH kazao je da mu je u julu 1995. godine “Josipović dao zadatak da ode u Potočare da broji civile i posmatra situaciju”.

26 Oktobar 2015

Likvidacija srebreničkih zarobljenika

U nastavku haškog procesa protiv Ratka Mladića, svjedok Odbrane Ljubodrag Gajić kazao je da su muslimanski civili “svojom voljom” bili evakuisani iz Srebrenice pošto je grad u julu 1995. godine pao u ruke snaga bosanskih Srba.

21 Oktobar 2015

Kasna saznanja o Srebrenici

Bivši šef Službe nacionalne bezbjednosti Republike Srpske (RS) Dragan Kijac je na suđenju Ratku Mladiću kazao da do 2000. godine nije znao za ubistva Muslimana iz Srebrenice.

20 Oktobar 2015

Ratko Mladić zatražio 50 autobusa

Na suđenju za genocid počinjen u Srebrenici, svjedok Tužilaštva BiH ispričao je da je 11. jula 1995. godine dobio zadatak o mobilizaciji 50 autobusa, koji su kasnije upućeni u Bratunac, na stadion.

19 Oktobar 2015

Uloženi materijalni dokazi Optužbe

Na suđenju Goranu Sariću, optuženom za genocid u Srebrenici, Državno tužilaštvo je uložilo preko 100 materijalnih dokaza.
1 Oktobar 2015

Iskaz preminule svjedokinje

Na suđenju za genocid počinjen u Srebrenici, Državno tužilaštvo je u spis uložilo iskaz svjedokinje Ćamile Omanović dat Haškom tribunalu.

29 Septembar 2015

Karadžić traži istragu o oboljenjima

Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić zatražio je da Ujedinjene nacije (UN) sprovedu istragu o povećanom broju malignih oboljenja među pritvorenicima Haškog tribunala.

28 Septembar 2015

Ubijanje zarobljenih Srebreničana

Na suđenju Goranu Sariću, optuženom za genocid počinjen u Srebrenici, svjedok Tužilaštva BiH je kazao da je vidio ubistvo dva muškarca bošnjačke nacionalnosti na putu Konjević Polje – Bratunac.

16 Septembar 2015

Mladić 16. jula za stolom u restoranu

Alibi generalu Ratku Mladić za 16. juli 1995. godine – kada je, po optužnici, Vojska Republike Srpske (VRS) strijeljala Muslimane iz Srebrenice – dao je pred Haškim tribunalom svjedok Odbrane Radovan Popović.

15 Septembar 2015

Tomislav Kovač kaže da nije znao da je osumnjičen

Na suđenju za genocid u Srebrenici, odgođeno je svjedočenje Tomislava Kovača, bivšeg ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP RS), nakon što je Tužilaštvo BiH navelo da se protiv njega vodi istraga za isto krivično djelo.

10 Septembar 2015

Otimanje sina u Potočarima

U nastavku suđenja za genocid počinjen u Srebrenici, svjedokinja Državnog tužilaštva ispričala je da joj je sedamnaestogodišnji sin istrgnut iz ruku u julu 1995. u Potočarima, te da ga je nakon indentifikacije sahranila 2009. godine.

9 Septembar 2015

Različiti iskazi Momira Nikolića

Iskazom bivšeg istražitelja Brucea Bursika, Odbrana Ratka Mladića opovrgavala je iskaz svjedoka Optužbe Momira Nikolića da mu je poslije pada Srebrenice optuženi gestom najavio da će zarobljeni Bošnjaci biti pobijeni.

7 Septembar 2015

Odgođeno suđenje Sariću

Suđenje Goranu Sariću, optuženom za genocid počinjen u Srebrenici, odgođeno je jer nisu ispunjene “određene pravne pretpostavke”.

2 Septembar 2015

Još jedan alibi za Mladića

Bivši vozač Ratka Mladića na suđenju u Haškom tribunalu pokušao mu je dati alibi za dane u julu 1995. godine, kada je, prema optužnici, vojska kojom je komandovao strijeljala Muslimane u Srebrenici.

Pregled teme

Genocid u BiH

Često nazivano i “zločinom nad zločinima”, krivično djelo genocida definirano je u prvom članu Konvencije o prevenciji i kažnjavanju djela genocida iz 1948. kao namjera "potpunog ili djelomičnog uništenja nacionalne, etničke, rasne ili religijske grupe" putem "ubijanja članova te grupe"; "uzrokovanjem teških tjelesnih i psihičkih oštećenja članovima grupe"; "namjernim nametanjem takvih životnih uvjeta grupi, koji proračunato dovode do fizičkog uništenja cijele grupe ili njenog dijela"; "nametanja mjera s ciljem sprečavanja rađanja djece unutar grupe"; te "nasilnog prebacivanja djece iz te grupe u neku drugu grupu”.