Jezik / Language:
 

Genocid u BiHGenocid u BiH

27 Januar 2016

Optuženi ga udario u školi

Na suđenju za genocid počinjen u Srebrenici, zaštićeni svjedok Tužilaštva BiH prepoznao je Ostoju Stanišića kao osobu koja ga je, nakon pada Srebrenice u julu 1995. godine, maltretirala dok je bio zatočen u osnovnoj školi u Petkovcima.

21 Januar 2016

Vukoviću smanjena kazna na 20 godina

Primjenivši blaži zakon, Sud BiH je Radomiru Vukoviću smanjio kaznu za genocid u Srebrenici sa 31 na 20 godina zatvora.

19 Januar 2016

Zadaci Prve čete u Potočarima i Sandićima

Na suđenju za genocid počinjen u Srebrenici, svjedok Državnog tužilaštva govorio je o aktivnostima Prve čete Centra javne bezbjednosti (CJB) Zvornik u Potočarima i Sandićima u julu 1995. godine.

18 Januar 2016

Suđenje Sariću još na čekanju

Na statusnoj konferenciji u postupku protiv Gorana Sarića, optuženog za genocid počinjen u Srebrenici, Tužilaštvo BiH je navelo da bi za pola mjeseca moglo znati koji su svjedoci, strani državljani kojima je skinut imunitet UN-a, pristali da svjedoče u ovom predmetu.

13 Januar 2016

Istražilac negirao mučenje svjedoka

Na suđenju za genocid počinjen u Srebrenici, svjedok Tužilaštva BiH Andreas Zurcher, koji je istraživao ubistva počinjena na brani u selu Petkovci (opština Zvornik), negirao je tvrdnju zaštićenog svjedoka SM-102 da ga je tokom saslušanja uplašio ili mu prijetio na bilo koji način.

31 Decembar 2015

Potvrđena optužnica protiv Srećka Aćimovića

Sud BiH potvrdio je optužnicu protiv Srećka Aćimovića, bivšeg komandanta Drugog bataljona Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske (VRS), za genocid počinjen u Srebrenici.

29 Decembar 2015

Spontani izlasci iz šume

Na suđenju za genocid u Srebrenici, svjedok Državnog tužilaštva se prisjetio da je u julu 1995. godine na putu kraj Sandića viđao kako muslimani spontano izlaze iz okolnih šuma.
23 Decembar 2015

Radoslav Janković optužen za genocid

Tužilaštvo BiH je protiv Radoslava Jankovića, nekadašnjeg obavještajnog oficira u Glavnom štabu Vojske Republike Srpske (VRS), podiglo optužnicu za genocid počinjen u Srebrenici u julu 1995. godine.

22 Decembar 2015

Izlazak civila iz šume

Na suđenju za genocid počinjen u Srebrenici, svjedok Tužilaštva BiH izjavio je da su pripadnici Prve čete Centra javne bezbjednosti (CJB) Zvornik, čiji je komandir bio Radomir Pantić, učestvovali u obezbjeđenju putne komunukacije u Sandićima u julu 1995. godine.

17 Decembar 2015

Ubijeni iz kolone u masovnim grobnicama

U nastavku suđenja Ratku Mladiću, Odbrana je dokazivala da je u proboju iz obruča Vojske Republike Srpske (VRS) oko Srebrenice u julu 1995. godine poginulo “najmanje 4.000-5.000” boraca Armije BiH (ABiH) i civila.

17 Decembar 2015

Niža kazna za Radomira Vukovića

Nakon što je Ustavni sud BiH djelimično ukinuo presudu kojom je Radomir Vuković osuđen na 31 godinu zatvora za pomaganje u genocidu u Srebrenici, Tužilaštvo i Odbrana su predložili da pri donošenju presude bude primijenjen, kao blaži, zakon bivše Jugoslavije.

16 Decembar 2015

Stradanje Srebreničana iz kolone

Vještak Odbrane Ratka Mladića rekao je da su hiljade Muslimana iz Srebrenice poginule pri proboju iz obruča Vojske Republike Srpske (VRS), a da nisu bili žrtve strijeljanja.

15 Decembar 2015

Predaja civila u Sandićima

Na suđenju za genocid počinjen u Srebrenici, svjedok Tužilaštva BiH je ispričao da je učestvovao u obezbjeđenju putne komunikacije u Sandićima, gdje je 13. jula 1995. godine vidio predaju civila iz šume.

15 Decembar 2015

Srećko Aćimović optužen za genocid u Srebrenici

Državno tužilaštvo je protiv Srećka Aćimovića, bivšeg komandanta Drugog bataljona Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske (VRS), podiglo optužnicu za genocid u Srebrenici.

14 Decembar 2015

Stradanje Srebreničana u koloni

U nastavku suđenja Ratku Mladiću, Odbrana je kroz iskaz vojnog vještaka Dušana Pavlovića dokazivala da su hiljade Muslimana iz Srebrenice u julu 1995. poginule u borbama tokom proboja Armije BiH (ABiH) iz te enklave ka Tuzli.

Pregled teme

Genocid u BiH

Često nazivano i “zločinom nad zločinima”, krivično djelo genocida definirano je u prvom članu Konvencije o prevenciji i kažnjavanju djela genocida iz 1948. kao namjera "potpunog ili djelomičnog uništenja nacionalne, etničke, rasne ili religijske grupe" putem "ubijanja članova te grupe"; "uzrokovanjem teških tjelesnih i psihičkih oštećenja članovima grupe"; "namjernim nametanjem takvih životnih uvjeta grupi, koji proračunato dovode do fizičkog uništenja cijele grupe ili njenog dijela"; "nametanja mjera s ciljem sprečavanja rađanja djece unutar grupe"; te "nasilnog prebacivanja djece iz te grupe u neku drugu grupu”.