Jezik / Language:
 

Genocid u BiHGenocid u BiH

8 Juli 2015 TV Justice

Epizoda 67: Srebrenica - Kako dokazati genocid

Zahvaljujući postupcima pred međunarodnim sudovima za bivšu Jugoslaviju i Ruandu utvrđeno je kako su uništene grupe ljudi – Bošnjaka u Srebrenici i Tutsija u Ruandi.

6 August 2014 TV Justice

Epizoda 55: Seskualna zlostavljanja u Potočarima – još uvijek neistraženi zločin u BiH

Julsko izdanje emisije TV Justice donosi pregled najznačajnijih suđenja za ratne zločine pred Sudom BiH održanih u junu.

Pregled teme

Genocid u BiH

Često nazivano i “zločinom nad zločinima”, krivično djelo genocida definirano je u prvom članu Konvencije o prevenciji i kažnjavanju djela genocida iz 1948. kao namjera "potpunog ili djelomičnog uništenja nacionalne, etničke, rasne ili religijske grupe" putem "ubijanja članova te grupe"; "uzrokovanjem teških tjelesnih i psihičkih oštećenja članovima grupe"; "namjernim nametanjem takvih životnih uvjeta grupi, koji proračunato dovode do fizičkog uništenja cijele grupe ili njenog dijela"; "nametanja mjera s ciljem sprečavanja rađanja djece unutar grupe"; te "nasilnog prebacivanja djece iz te grupe u neku drugu grupu”.