Jezik / Language:
 

Genocid u BiHGenocid u BiH

Optužnica protiv Kosa i ostalih

Sud BiH potvrdio optužnicu protiv Franca Kosa, Stanka Kojića, Vlastimira Golijanina i Zorana Goronje za krivično djelo genocid počinjen na području Sreberenice.

Optužnica protiv Jevića i ostalih

Sud BiH potvrdio je optužnicu protiv Duška Jevića, Medeljev Đukića i Gorana Markovića za krivično djelo genocida počinjenog na području Srebrenice.

Optužnica protiv Željka Ivanovića

Sud BiH potvrdio je optužnicu protiv Željka Ivanovića za genocid počinjen na području općina Srebrenica i Bratunac.

Optužnica protiv Momira Pelemiša i Slavka Perića

Sud BiH potvrdio je optužnicu protiv Momira Pelemiša i Slavka Perića za genocid počinjen na području općina Srebrenica i Zvornik. 

Pregled teme

Genocid u BiH

Često nazivano i “zločinom nad zločinima”, krivično djelo genocida definirano je u prvom članu Konvencije o prevenciji i kažnjavanju djela genocida iz 1948. kao namjera "potpunog ili djelomičnog uništenja nacionalne, etničke, rasne ili religijske grupe" putem "ubijanja članova te grupe"; "uzrokovanjem teških tjelesnih i psihičkih oštećenja članovima grupe"; "namjernim nametanjem takvih životnih uvjeta grupi, koji proračunato dovode do fizičkog uništenja cijele grupe ili njenog dijela"; "nametanja mjera s ciljem sprečavanja rađanja djece unutar grupe"; te "nasilnog prebacivanja djece iz te grupe u neku drugu grupu”.