Jezik / Language:
 

Sud: Ustavni sud Republike Srpske

24 Oktobar 2014

Isplate logorašima udar na budžet

Ustavni sud Republike Srpske (RS) donio je odluku da se Zakonom o izvršnom postupku tog entiteta ne vrijeđa nacionalni interes pripadnika bošnjačkog naroda koji su podnijeli tužbe za naknadu štete nastale u ratu.