Jezik / Language:
 

Predmet: Ahmetbašić Mirsad

4 Juli 2016

Psihičke posljedice od zarobljeništva

U nastavku suđenja za zločine počinjene na području Brčkog, vještak sudske medicine je konstatovao da većina oštećenih nakon preživljenih tortura u zarobljeništvu boluje od posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP).

14 Juni 2016

Povrede tupim predmetima

Na suđenju za zločine počinjene na području Brčkog, vještak sudske medicine konstatovao je da je većina povreda na oštećenim prouzrokovana tupim predmetima.

19 April 2016

Optuženi Ahmetbašić bio korektan

U nastavku suđenja Mirsadu Ahmetbašiću pred Osnovnim sudom Brčko Distrikta, dvojica svjedoka Tužilaštva su kazala da su optuženog viđali tokom zarobljeništva i da je bio korektan prema njima.

2 Mart 2016

Suđenje Ahmetbašiću počinje 4. aprila

Osnovni sud Brčko Distrikta zakazao je početak suđenja Mirsadu Ahmetbašiću za zločine počinjene nad civilima i ratnim zarobljenicima za ponedjeljak, 4. april.

31 Decembar 2015

Potvrđena optužnica protiv Mirsada Ahmetbašića

Osnovni sud Brčko Distrikta potvrdio je optužnicu protiv Mirsada Ahmetbašića za zločin nad civilima i ratnim zarobljenicima na području Brčkog.