Jezik / Language:
 
Lica: Kreso Samir
31 August 2016

Ćurić i ostali: Bez pismenog rješenja da je zapovjednik logora

Svjedočeći u svoju korist, optuženi Enes Ćurić je kazao da su njegove dužnosti u Osnovnoj školi u Potocima (općina Mostar) bile čuvanje, obezbjeđenje smještaja i hrane za civile.

24 August 2016

Ćurić i ostali: Demirović bio obični vojnik

U nastavku suđenja za zločin počinjen na području Mostara, prvi svjedoci Odbrane optuženog Ibrahima Demirovića su izjavili da je on u vrijeme akcije u Bijelom Polju bio obični vojnik.

13 Juli 2016

Ćurić i ostali: Odvođenje civila na brdo Ćućurak

U nastavku suđenja petorici optuženih za zločin počinjen na području Mostara, svjedok Odbrane je izjavio da je komandant brigade Ibrahim Demirović naredio da se odvedu civili da odnesu top na brdo Ćućurak.

29 Juni 2016

Civilna policija učestvovala u odvođenju zatvorenika

U nastavku suđenja petorici optuženih za zločine počinjene 1993. godine na području Mostara, svjedoci Odbrane su kazali da je civilna policija učestvovala u odvođenju zarobljenika iz Bijelog Polja u naselje Vrapčići.

1 Juni 2016

Ćurić nije zabranjivao ulazak u školu

Na suđenju petorici optuženih za zločine počinjene na području Mostara 1993. godine, svjedok Odbrane je izjavio da je kao medicinar išao u sabirni centar i pravio spisak lijekova koje trebaju civilima.

11 Maj 2016

Ćurić u ratu kažnjen na sedam dana zatvora

Svjedok Odbrane na suđenju za zločine počinjene u Mostaru kazao je da optuženi Enes Ćurić nikada nije izvodio civile iz škole u Potocima.
4 Maj 2016

Svjedok tvrdi da Ćurić nije naredio zatvaranja

Prvi svjedok Odbrane na suđenju za zločin počinjen u Mostar kazao je da optuženi Enes Ćurić nije naredio zatvaranje civila u sabirne centre u Bijelom Polju (općina Mostar).

27 April 2016

Odbrana želi ponovno pozivanje svjedoka Tužilaštva

Na suđenju petorici optuženih za zločine počinjene na području Mostara 1993. godine, održana je statusna konferencija na kojoj su Odbrane iznijele prijedloge za izvođenje dokaza.

13 April 2016

Završen dokazni postupak Tužilaštva BiH

Na suđenju petorici optuženih za zločin počinjen nad civilima 1993. godine na području Mostara, Tužilaštvo BiH je uložilo set materijalnih dokaza, te time završilo svoj dokazni postupak.

6 April 2016

Tužilaštvo BiH uložilo set materijalnih dokaza

Na suđenju petorici optuženih za zločin protiv civila počinjen na području Mostara 1993. godine, Tužilaštvo BiH je uložilo set materijalnih dokaza o vojnoj i kaznenoj evidenciji optuženih.

30 Mart 2016

Reducirana sposobnost svjedočenja

Na suđenju za zločin počinjen u Mostaru, vještakinja je utvrdila da je svjedokinja “djelomično nesposobna” da svjedoči zbog općeg psihofizičkog stanja.

16 Mart 2016

Teška maltretiranja

U nastavku suđenja petorici optuženih za zločine počinjene 1993. godine na području Mostara, Tužilaštvo BiH je pročitalo iskaz svjedokinje koja je govorila o maltretiranju zatočenih u mjestima Meke i Potoci.

2 Mart 2016

Izvođeni na prinudne radove

Svjedok Tužilaštva BiH ispričao je kako je odvođen na prinudne radove dok je bio zatvoren u školi u Potocima (općina Mostar).

17 Februar 2016

Noćno izvođenje iz škole

U nastavku suđenja petorici optuženih za zločine počinjene 1993. godine na području Mostara, pročitan je iskaz umrlog svjedoka u kojem stoji da je optuženi Enes Ćurić bio upravnik logora i da je zarobljene znao poštedjeti prinudnih radova.

10 Februar 2016

Teško prognozirati sposobnost svjedoka

Na suđenju petorici optuženih za zločin počinjen 1993. na području Mostara, vještak sudske medicine konstatovao je kod grupe svjedoka Tužilaštva BiH određene bolesti i zdravstvene probleme, navodeći da bi eventualno mogli doći na sud uz stručnu medicinsku pomoć.