Jezik / Language:
 
Lica: Kazić Nezir
24 April 2014

Spontano zatvaranje u "Silos"

U nastavku suđenja za zločine počinjene na tritoriji općine Hadžići, svjedok Optužbe je rekao da je srpsko stanovništvo na ovom području bilo naoružano i vojno organizovano. 

2 April 2014

Bez saznanja o zlostavljanju zatvorenika

Na suđenju za zločine počinjene na području općine Hadžići, svjedok Tužilaštva BiH je kazao kako nema saznanja o zlostavljanju zatvorenika u “Silosu” i školi “9. maj”.

13 Mart 2014

“Silos” bio vojno-političko pitanje

Svjedočeći na suđenju za zločine počinjene na području općine Hadžići, Munir Alibabić je kazao da je znao za zatočenike u “Silosu”, ali da mu je rečeno kako se ne bi trebao miješati u to.

6 Mart 2014

Suđenje počelo iznova

Zbog novog člana Sudskog vijeća, suđenje za zločine počinjene na području Hadžića počelo je iznova konstatovanjem dokaza koji su do sada izvedeni.

27 Februar 2014

Novi član Sudskog vijeća

Na statusnoj konferenciji održanoj zbog promjene člana Sudskog vijeća na suđenju za zločine počinjene na području općine Hadžići, dogovoreno je da se do sada saslušani svjedoci neće ponovo pozivati.

6 Februar 2014

Rok za zadržavanje bio 72 sata

Svjedok Rifet Čardaković je rekao na suđenju za zločine počinjene na području Hadžića da je prilikom ispitivanja zatočenika u “Silosu” saznao da neki od njih imaju oružje.

23 Januar 2014

Svi znali za “Silos”

Na suđenju za zločine počinjene na području općine Hadžići, svjedok Vahid Karavelić je kazao da je “Silos” bio u nadležnosti civilnih vlasti, a da Prvi korpus Armije BiH nije imao nikakve veze s tim objektom.
16 Januar 2014

Problem sa civilnim stanovništvom

U nastavku suđenja za zločine počinjene na području općine Hadžići, svjedok Tužilaštva BiH je rekao da je “Silos” bio pod faktičkom ingerencijom civilnih vlasti.

26 Decembar 2013

Zatvaranje zbog naoružanja

U nastavku suđenja za zločine počinjene na području Hadžića, svjedok Tužilaštva BiH je ispričao kako je od zatočenika iz “Silosa” uzimao izjave o posjedovanju oružja.

12 Decembar 2013

Naoružano i opasno stanovništvo

Na suđenju za zločine počinjene na području općine Hadžići, svjedok Tužilaštva BiH je rekao da su međunarodne organizacije navodile kako je odnos prema zatvorenicima u “Silosu” bio dobar.

28 Novembar 2013

Sud prekinuo ispitivanje svjedoka

Na suđenju za zločine počinjene na području općine Hadžići, svjedok Tužilaštva BiH je rekao da je čuo kako su zatvorenike u “Silosu” maltretirali pripadnici jedinica koje su se tu povremeno pojavljivale.

21 Novembar 2013

Mrtvi zarobljenici s puškama

Na suđenju za zločine počinjene na području Hadžića, svjedok Tužilaštva BiH je rekao da su dva zatvorenika poginula tokom izvođenja radova u mjestu Stupnik.

14 Novembar 2013

Zatočenici izvođeni po naredbi

Na suđenju za zločine počinjene na području općine Hadžići, svjedok Tužilaštva BiH je rekao da su zatočenici iz “Silosa” po naredbi komande brigade izvođeni na radove.

7 Novembar 2013

Srbi privođeni zbog oružja

Na suđenju za zločine počinjene na području općine Hadžići, svjedok Tužilaštva BiH je rekao da su Srbi 1992. godine privođeni zbog nelegalnog naoružanja, ali da nisu maltretirani.

31 Oktobar 2013

Zatočenici u “Silosu” izgledali normalno

Na suđenju za zločine počinjene na području Hadžića, bivši stražar u “Silosu” je rekao kako nikada nije vidio da je neko od zatočenika u tom objektu maltretiran.