Jezik / Language:
 
Lica: Kazić Nezir
2 Juli 2015

Zahtjevi porodica o zatvorenicima

Odbrana Mustafe Đelilovića, optuženog za zločine počinjene na području Hadžića, uložila je dokaze o zahtjevima građana u vezi sa zarobljenim osobama na području ove opštine.

8 Juni 2015

Protest porodica zarobljenih Hadžićana

Na suđenju za zločine počinjene na području Hadžića, bivši član Ratnog predsjedništva ove opštine izjavio je da su se porodice zatvorenih muslimana protivile razmjeni zarobljenika iz “Silosa”.

1 Juni 2015

Ultimatum SDS-a

Na suđenju za zločin počinjen na području Hadžića, svjedok Odbrane Mustafe Đelilovića kazao je da je u maju 1992. godine Srpska demokratska stranka (SDS) tražila podjelu te općine.

7 Maj 2015

Naoružane formacije u “Silosu”

Na suđenju za zločine počinjene na području općine Hadžići, svjedok Odbrane je rekao da su pripadnici naoružanih formacija ulazili u “Silos” uprkos protivljenju zatvorskog obezbjeđenja.

23 April 2015

Posmatrač UN-a zadovoljan “Silosom”

Na suđenju za zločine počinjene na području općine Hadžići, bivši posmatrač Misije Ujedinjenih nacija (UN) u BiH izjavio je da tokom posjete “Silosu” nije saznao da je neko od zatočenika maltretiran, tučen ili ubijen.
16 April 2015

Hapšenja zbog oružja i pripremanja pobune

Svjedok Odbrane Mustafe Đelilovića rekao je da je srpsko stanovništvo s područja Tarčina i Pazarića hapšeno zbog saradnje s neprijateljem, pripremanja pobune i posjedovanja oružja.

9 April 2015

Naoružavanje srpskog stanovništva

Prvi svjedok Odbrane Mustafe Đelilovića, optuženog za zločine počinjene na području Hadžića, izjavio je da je srpskom stanovništvu Tarčina i Pazarića oružje oduzimano zbog opasnosti po druge građane.

9 April 2015

Premlaćivanja i izgladnjivanja u “Silosu”

Nakon skoro tri godine, Tužilaštvo BiH završilo je dokazni postupak na prvom suđenju za zločin počinjen nad civilima i ratnim zarobljenicima u “Silosu”, “Krupi” i školi “9. maj” na području općine Hadžići.

12 Mart 2015

Tužilaštvo završava sa dokazima na “Silosu”

Iznoseći materijalne dokaze na suđenju za zločine počinjene na području Hadžića, Tužilaštvo BiH je uložilo dokumente o statusu i postupanju prema zatvorenicima u “Silosu”.

5 Mart 2015

Medicinska dokumentacija bivših zarobljenika

Na suđenju za zločine počinjene na području Hadžića, Tužilaštvo BiH je uložilo medicinsku dokumentaciju osoba koje su bile zatvorene u objektima na području ove opštine.

12 Februar 2015

Dokumenti s imenom Nezira Kazića

U nastavku ulaganja materijalnih dokaza na suđenju za zločine počinjene na području Hadžića, Tužilaštvo BiH je uložilo dokumente na kojima je ime Nezira Kazića.

22 Januar 2015

Spiskovi zarobljenika

Iznoseći materijalne dokaze na suđenju za zločine počinjene na području Hadžića, Tužilaštvo BiH je uložilo dokumente o stanju u zatočeničkim objektima i odvođenju na prinudne radove.

15 Januar 2015

Dokumenti o ulozi Vojne policije

Na suđenju za zločine počinjene u zatočeničkim objektima na području općine Hadžići, Tužilaštvo BiH je uložilo dokumente koji se odnose na rad Vojne policije i Devete brdske brigade Armije BiH (ABiH) na području te općine.
18 Decembar 2014

Dokazi o tretmanu zarobljenika

U nastavku ulaganja materijalnih dokaza na suđenju za zločine počinjene na području općine Hadžići, Tužilaštvo BiH je prezentovalo dokumente o zatvaranju Hrvata u objekte na području ove općine.

11 Decembar 2014

Prijave zbog nedozvoljenog držanja oružja

U nastavku ulaganja materijalnih dokaza na suđenju za zločine počinjene na području općine Hadžići, Tužilaštvo BiH je uložilo dokumente o privođenju i puštanju srpskih zatočenika iz privremenog zatvora u Tarčinu.