Jezik / Language:
 

Grad: Srebrenica

Optužnica protiv Dragana Neškovića i Zorana Ilića

Sud BiH potvrdio je optužnicu protiv Dragana Neškovića i Zorana Ilića za zločine protiv čovječnosti počinjene na području Srebrenice.

Optužnica protiv Kosa i ostalih

Sud BiH potvrdio optužnicu protiv Franca Kosa, Stanka Kojića, Vlastimira Golijanina i Zorana Goronje za krivično djelo genocid počinjen na području Sreberenice.

Optužnica protiv Neđe Ikonića

Sud BiH potvrdio je optužnicu protiv Neđe Ikonića za krivično djelo genocid na području Kravica i Srebrenice. 

Optužnica protiv Jevića i ostalih

Sud BiH potvrdio je optužnicu protiv Duška Jevića, Medeljev Đukića i Gorana Markovića za krivično djelo genocida počinjenog na području Srebrenice.

Optužnica protiv Željka Ivanovića

Sud BiH potvrdio je optužnicu protiv Željka Ivanovića za genocid počinjen na području općina Srebrenica i Bratunac.

Optužnica protiv Momira Pelemiša i Slavka Perića

Sud BiH potvrdio je optužnicu protiv Momira Pelemiša i Slavka Perića za genocid počinjen na području općina Srebrenica i Zvornik. 

Izmijenjena optužnica protiv Miloša Stupara

Sud BiH prihvatio je izmijenjenu optužnicu protiv Miloša Stupara za genocid počinjen na području Srebrenice.

Optužnica protiv Milorada Trbića

Sud BiH potvrdio je optužnicu protiv Milorada Trbića za genocid počinjen u Srebrenici.

Optužnica protiv Božića i ostalih

Sud BiH potvrdio je optužnicu protiv Zdravka Božića i ostalih za zločin protiv čovječnosti počinjen na području općine Bratunac, Zvornika i Srebrenice.

Optužnica protiv Stupara i ostalih

Sud BiH potvrdio je optužnicu protiv Miloša Stupara i ostalih za genocid počinjen na području Srebrenice.