Jezik / Language:

Obuka

25 Juni 2010

Dodijeljeni certifikati novinarima iz lokalnih zajednica

Po okončanju posljednjeg treninga za izvještače sa sudova iz lokalnih zajednica, Alan Reed, direktor misije USAID-a dodijelio je certifikate novinarima koji su uspješno završili obuku.

24 Juni 2010

Završena edukacija novinara iz lokalnih zajednica

Balkanska regionalna istraživačka mreža (BIRN) je uz podršku USAID-ovog Programa razvoja sektora pravosuđa okončala četveromjesečnu edukaciju za 30 novinara iz BiH koji izvještavaju o procesuiranju ratnih zločina na kantonalnim i okružnim sudovima.

31 Maj 2010

Suočavanje sa prošlošću put ka budućnosti

Balkanska istraživačka mreža (BIRN) u suradnji sa Programom razvoja pravosuđa USAID nastavila je 27. i 28. maja edukaciju za novinare koji izvještavaju sa Kantonalnih i Okružnih sudova u BiH.

04 Maj 2010

Izvještavanje iz lokalnih zajednica

Balkanska regionalna istraživačka mreža (BIRN) u saradnji sa Programom razvoja sektora pravosuđa USAID nastavila je 27. i 28. aprila edukaciju za 30 novinara iz BiH koji izvještavaju o procesuiranju ratnih zločina na kantonalnim i okružnim sudovima.

01 April 2010

Počela edukacija novinara iz lokalnih zajednica

Balkanska regionalna istraživačka mreža (BIRN) je u saradnji sa Programom razvoja sektora pravosuđa USAID-a 30. marta počela četveromjesečnu edukaciju za 30 novinara iz BiH koji izvještavaju o procesuiranju ratnih zločina na kantonalnim i okružnim sudovima.

14 Septembar 2009

BIRN BiH s delegacijom iz Ugande

Urednica BIRN – Justice Reporta susrela se u Sarajevu s grupom sudija, tužilaca i aktivista u oblasti ljudskih prava iz Ugande.

19 August 2009

Regionalna konferencija u Sarajevu

BIRN Bosne i Hercegovine od 1. do 3. septembra 2009. godine u Sarajevu organizuje regionalnu konferenciju pod nazivom “Transparentnost pravosuđa i odgovornost medija”.

14 Maj 2009

Novinarka BIRN-a na seminaru u Egiptu

Predstavnici bosanskohercegovačkih medija, među kojima i BIRN – Justice Reporta, završili petnaestodnevni seminar u Egiptu.

11 Maj 2009

Regionalna radionica OSCE-a o procesuiranju ratnih zločina

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini organizovat će u maju ove godine regionalnu radionicu o prijenosu iskustava u procesuiranju ratnih zločina.

28 April 2009

Radionica u Varšavi – regionalna saradnja i ulazak u EU

BIRN BiH bio je među medijima iz pet zemalja regiona čiji su predstavnici učestvovali na radionici u Varšavi (Poljska).

16 April 2009

Susret sa studentima novinarstva u Sarajevu

Predstavnici BIRN-a BiH, ujedno i Asocijacije izvještača sa suda, održali predavanje na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.

17 Novembar 2008

Justice Report na okruglom stolu OSCE-a u Doboju

BIRN – Justice Report predstavio svoj rad u izvještavanju o suđenjima zaratne zločine u BiH na drugom regionalnom okruglom stolu na temu “Modeli saradnje između tužilaštva i civilnog društva na polju procesuiranja ratnih zločina”.

08 Oktobar 2008

BIRN – Justice Report na Školi novinarstva

Urednica BIRN – Justice Reporta Nidžara Ahmetašević bila je među predavačima Ljetne medijske škole za studente novinarstva koja je održana početkom septembra u Sarajevu.

15 April 2008

Okrugli sto o praksi sudske nagodbe u BiH

BIRN – Justice Report učestvovao na konferenciji u Sarajevu na kojoj se govorilo o sporazumima o priznanju krivice u predmetima ratnih zločina.

15 Februar 2008

Novinarka BIRN-a na seminaru o masovnim komunikacijama u Egiptu

Predstavnici bosanskohercegovačkih medija, među njima i novinarka Justice Reporta, prisustvovali petnaestodnevnom seminaru o masovnim komunikacijama u Egiptu.