Anketa: Stop cenzuri o ratnim zločinima

BIRN BiH provodi anketu u sklopu kampanje "STOP CENZURI O RATNIM ZLOČINIMA". Kampanja ima za cilj da zaustavi uskraćivanje informacija sa suđenja pred sudovima u BiH.

Molimo vas da odvojite trenutak vremena i odgovorite na nekoliko pitanja u sklopu naše ankete kojom ćete nam pomoći da zaustavimo anonimizaciju sudskih dokumenata i nedavanje audio i video materijala sa suđenja.

Create your free online surveys with SurveyMonkey , the world's leading questionnaire tool.