Share:
borba-protiv-nekažnjivosti-za-seksualno-nasilje-u-ratu

Borba protiv nekažnjivosti za seksualno nasilje u ratu

Publikacija misije OSCE-a u BiH predstavlja analizu krivičnih postupaka pred Sudom BiH u periodu od 2005. do 2013. godine. U publikaciji koja nosi naziv “Borba protiv nekažnjivosti za seksualno nasilje u oružanom sukobu u BiH: postignuti napredak i izazovi” iznose se problemi koje treba prevazići sa ciljem kažnjavanja počinilaca ovih zločina.

Download file
Share:

Bilten

Izaberite newsletter