Share:
blue-helmets-and-black-markets-peter-andreas

Blue Helmets and Black Markets

UN humanitarna intervencija u Sarajevu je održala ljude živim ali je istovremeno doprinijela produžavanju opsade te uticala na širenje mreže gangstera i profitera koji nisu željeli da vide kraj rata.

Priredila: Nidžara Ahmetašević


Share:

Bilten

Izaberite newsletter