Jezik / Language:
 
Share:
11 April 2012

Travnik – Veća transparentnost pravosudnih institucija

Predstavnici BIRN-a, Asocijacije izvještača sa Suda i Udruženja tužilaca Federacije BiH održali su 28. marta sastanak s predstavnicima pravosudnih institucija Srednjobosanskog kantona i medija s tog područja.

Sastanak je održan na temu “Transparentnost pravosuđa i odgovornost medija” a s ciljem poboljšanja saradnje između medija i predstavnika pravosudnih institucija kako bi javnost dobila blagovremene i objektivne informacije.

S ciljem unapređenja saradnje, doneseno je nekoliko preporuka s kojima su se složili predstavnici pravosudnih institucija i medija.

Jedna od preporuka jeste da se predstavnici Kantonalnog tužilaštva u Travniku više otvore prema javnosti na način da će proslijediti informacije novinarima i kada ne zatraže upite za njih. Naprimjer, da pošalju i saopćenja ili, kada postoji potreba za tim, održe konferencije za novinare.

Također, učesnici su se složili da glasnogovornici pravosudnih institucija rade i nakon što im istekne radno vrijeme, to jest da su dostupni da daju informacije ukoliko ih mediji zatraže.

A s ciljem blagovremenog i objektivnog izvještavanja, učesnici sastanka su saglasni da je potrebno izgraditi povjerenje između predstavnika pravosudnih institucija i medija, na način da, ukoliko se ne može odgovoriti na neko pitanje u datom trenutku, novinari imaju strpljenja i sačekaju. To se prije svega odnosi na neka tekuća pitanja, kada je, naprimjer, neko uhapšen i kada ga tužilac ispituje, ne može se odgovoriti da li će biti zatražen pritvor i slično.

Predstavnici pravosuđa i medija smatraju da se u saopćenjima i u izjavama treba izbjeći korištenje pravnog jezika koliko god je to moguće, kako bi građanima bilo razumljivo.

Tokom sastanka razgovarano je i o anonimizaciji optužnica, presuda, a sukladno mišljenju Agencije za zaštitu ličnih podataka. Zaključak je da su upute o anonimizaciji konfuzne i da se predstavnici pravosudnih institucija trebaju izjasniti šta i na koji način treba biti anonimizirano.

“Apsurdno je da se anonimiziraju sva imena i prezimena iz optužnica, te mjesta, kao i institucije”, kazao je tužilac Slavo Lekić iz Federalnog tužilaštva BiH, istaknuvši da nije prepreka za tužioca da se kaže ime i prezime optužene osobe.

Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH je dostavila mišljenje u vezi s anonimiziranjem optužnica koje se objavljuju na web stranicama tužilaštava.

Sastanak u Travniku je jedan u nizu koje BIRN s Udruženjem tužilaca FBiH organizira u cilju poboljšanja saradnje između pravosudnih institucija i medija. Sastanci pod nazivom “Transparentnost pravosuđa i odgovornost medija” održani su u Banjoj Luci i Doboju.

Share:
comments powered by Disqus

Bilten

Izaberite newsletter