Jezik / Language:
 
Share:
17 Oktobar 2011

Stručno savjetovanje tužilaca u BiH

Na stručnom savjetovanju tužilaca u BiH, koje je održano od 11. do 13. oktobra ove godine, razgovarano je o transparentnosti pravosuđa i odgovornosti medija i zaključeno da i jedna i druga strana trebaju više sarađivati kako bi javnost dobila pravovremene informacije.

“Transparentnost pravosuđa i odgovornost medija” u panel-diskusiji govorili su kako predstavnici medija, tako i tužilaštava, te predstavnici organizacija koje se bore za ljudska prava.

“Novinari u BiH, kada sarađuju s tužilaštvima, vrlo često ne mogu dobiti informacije jer te institucije nemaju glasnogovornike ili stručne saradnike kojima bi se mogli obratiti”, kazala je Erna Mačkić, novinarka BIRN – Justice Reporta.

Tihomir Jurko, zamjenik glavnog tužioca Tužilaštva Federacije BiH (FBiH), rekao je da se do sada pozicija glasnogovornika pokazala jako dobro, te da bi tužilaštva trebala imati osobe koje će sarađivati s medijima.

“Mediji trebaju dobiti blagovremene informacije koje neće naštetiti istragama koje se provode u tužilaštvima”, dodao je Jurko.

O odgovornostima novinara, o onome što rade kada je u pitanju izvještavanje iz pravosudnih institucija, govorio je i Zekerijah Smajić, dugogodišnji novinar i stručnjak za Evropsku uniju (EU), te predstavnik agencije SENSE.

“Uloga novinara nije da zloupotrebljava informacije. Moramo voditi računa o etici”, naglasio je Smajić.

Kako bi se što više fokusirali na problematiku osiguravanja transparentnosti pravosuđa i odgovornog izvještavanja medija, BIRN BiH je, uz podršku USAID-a, ove godine uspostavio saradnju sa Udruženjem tužilaca u FBiH. Cilj saradnje je da se zajedničkim znanjem i iskustvom kroz niz predavanja, radionica i diskusija između predstavnika medija i pravosudnih institucija pokuša unaprijediti saradnja, to jest da se pravosudne institucije otvore prema javnosti, a novinari da spoznaju svoju odgovornost.

“U BiH svjedoci smo činjenice da mediji šire govor mržnje, te čine izrazite napore da iskrivljenim i komentarističkim pisanjima negativno utiču i ruše procese koji se za ratne zločine vode pred domaćim pravosuđem. Također, i pitanje Tribunala u Haagu je vezano isključivo za negativni senzacionalizam”, kazala je Anisa Sućeska-Vekić, direktorica BIRN-a BiH.

Sućeska-Vekić je istakla da novinari imaju moć da unište i stvore, a što je dokazano presudama međunarodnih sudova.

“Istina je da su mediji doprinijeli rušenju važnosti procesuiranja ratnih zločina u percepciji običnih građana, ali također i dalje vjerujemo da objektivno izvještavanje o suđenjima za ratne zločine može pomoći da se skinu stigme o kolektivnoj odgovornosti i da generacije na kojima leži budućnost BiH i regiona ne budu dalje žrtve istinskog i nametnutog neznanja”, istakla je Sućeska-Vekić.

O presudama Evropskog suda za ljudska prava na ovogodišnjem savjetovanju govorio je i Saša Madacki, direktor Centra za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu.

BIRN BiH je na savjetovanju prikazao vlastiti desetominutni dokumentarni film, u kojem se govori o bitnosti transparentnosti pravosuđa i odgovornosti medija.

Na ovogodišnjem stručnom savjetovanju tužilaca govorilo se i o otkrivanju i procesuiranju krivičnog djela trgovine ljudima, kriminalističkom aspektu radnji dokazivanja kod krivičnog djela podmićivanja, preuzimanju presuda stranih sudova i ekstradiciji sa osvrtom na privremeno izručenje, te saradnji sa Uredom tužioca u Haškom tribunalu. 

Ovo savjetovanje organizirali su: Udruženje tužilaca u FBiH, u saradnji s centrima za edukaciju sudija i tužilaca FBiH i Republike Srpske, uz podršku OSCE-a u BiH, USAID-a BiH i Vlade FBiH.

Share:
comments powered by Disqus

Bilten

Izaberite newsletter