Jezik / Language:
 
Share:
01 Juli 2011

Održano predavanje o suđenjima za ratne zločine u SAD-u

U organizaciji BIRN-a BiH, Asocijacije Alumni Centra za interdisciplinarne postdiplomske studije (ACIPS) i društva “La Benevolencija” održano je predavanje o suđenjima za ratne zločine u SAD-u.

Predavanje advokata Howarda Cabota na temu “Guantanamo: Borba za ljudska prava u vrijeme rata – Studija suđenja za ratne zločine pritvoreniku Nooru Uthmanu Muhammedu” održano je 25. juna 2011. godine u prostorijama ACIPS-a u Sarajevu.

Cabot, koji ima više od 25 godina iskustva u parničnim postupcima, govorio je o svojoj trogodišnjoj borbi da optuženiku Nooru Uthmanu Muhammedu u američkom zatvoru Guantanamo osigura pravo na suđenje.

“Muhammed je uhapšen 2003. i sve do ove godine boravio je u Guantanamu a da nije imao priliku da čuje optužbe protiv sebe ili da ima javno ročište na kojem će biti izneseni dokazi”, rekao je Cabot.

Američki advokat je kazao da je ove godine, kroz pregovore sa vlastima SAD-a, Muhammed djelimično priznao krivicu za pomaganje terorizma, te je osuđen na kaznu od 34 mjeseca zatvora.

“Ono što je važno jeste da smo mu osigurali da će se vratiti kući”, dodao je Cabot.

Predavanju su prisustvovali novinari BIRN-a BiH, studenti Alumni asocijacije Centra za interdisciplinarne studije i predstavnici društva “La Benevolencija”, kao i drugi gosti i novinari.

Share:
comments powered by Disqus

Bilten

Izaberite newsletter