Jezik / Language:
 
Share:
07 Mart 2012

Doboj: Unapređenje saradnje

Balkanska istraživačka mreža (BIRN) BiH i Asocijacija izvještača sa suda (AIS) održale su sastanak sa predstavnicima pravosudnih i policijskih institucija s područja Doboja i Zenice, te medija, međunarodnih organizacija i udruženja.

Cilj sastanka koji je 29. februara održan u Doboju bilo je uspostavljanje bolje komunikacije između novinara i institucija povećanjem transparentnosti rada pravosudnih organa i odgovornosti medija u izvještavanju o sudskim procesima.

Predstavnici medija su među primjedbama naveli da ponekad predugo čekaju na cjelovitu informaciju, da institucije sa zakašnjenjem javnost obavještavaju o svojim aktivnostima, te da nailaze na prepreke u obezbjeđivanju snimaka iz sudnice zbog formalnih rokova.

Bojana Jovanović, predstavnica OSCE-a, koji u BiH prati sudske postupke, primijetila je da novinari nekada krše etički kodeks kada izvještavaju o postupcima u kojima su žrtve maloljetnici, kao i da teže senzacionalističkom izvještavanju.

Redžo Delić, zamjenik glavnog tužioca Zeničko-dobojskog kantona, naveo je da ova institucija ima portparola koji je zadužen za informisanje javnosti i da predstavnici ovog tužilaštva godišnje informišu javnost o rezultatima rada na konferenciji za novinare.

“Teško je pomiriti interese medija i tužilaca. Velika je žeđ za informacijama, posebno senzacijama. Niko od novinara nije imao primjedbi u vezi sa dobijanjem informacija. Kad su u pitanju informacije o osumnjičenim u istrazi, to ne možemo davati, a kada podignemo optužnicu, o tome javnost obavijestimo na web stranici”, kazao je Delić.

Mehmedalija Aličić, pomoćnik komandira Policijske stanice Doboj-Jug (Zeničko-dobojski kanton), rekao je da policija na dnevnoj osnovi izdaje biltene u kojima evidentira najznačajnije događaje, a da su za pružanje detaljnijih informacija zaduženi portparoli komesara, odnosno ministra unutrašnjih poslova ovog kantona.

Prema Aličiću, dešava se da se u medijskim izvještajima zbog nepotpunih informacija prenosi iskrivljena slika o radu policije.

Da bi se izneseni problemi u komunikaciji medija i pravosudnih institucija prevazišli, potrebno je da institucije ažurnije obavještavaju javnost o svojim aktivnostima, da redovno ažuriraju web stranicu, uključujući podatke o rasporedu suđenja.

Učesnici su se složili i da predstavnici institucija treba češće da održavaju konferencije za novinare, posebno kada za određene događaje postoji veliki interes javnosti, te da što većem broju medija šalju saopštenja za javnost.

Također, na sastanku je istaknuto da je novinare potrebno dodatno edukovati kada je riječ o izvještavanju o sudskim postupcima, kao i da mediji posebno treba da vode računa kada su u pitanju prava maloljetnika i žrtava.

Sastanak u Doboju organizovan je u sklopu zajedničkog projekta BIRN-a BiH i Udruženja tužilaca FBiH, a uz finansijsku podršku USAID-ovog projekta razvoja sektora pravosuđa (JSDP II).

Share:
comments powered by Disqus

Bilten

Izaberite newsletter