Jezik / Language:
 
Share:
02 Novembar 2010

BIRN na savjetovanju tužilaca u BiH

Erna Mačkić, novinarka BIRN-a BiH, učestvovala je na Trećem stručnom savjetovanju tužilaca u BiH, koje je održano 27., 28. i 29. oktobra ove godine u Neumu.

Pred više od 100 učesnika, među kojima su bili predstavnici Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ/ICTY), Mačkić je govorila o zainteresiranosti javnosti za procesuiranje ratnih zločina koje se odvija pred pravosuđem u BiH.

Ona je naglasila da tužioci koji rade u kantonalnim i okružnim tužilaštvima te Tužilaštvu Brčko Distrikta trebaju svoj rad više otvoriti javnosti, prvenstveno žrtvama koje svjedoče na suđenjima za ratne zločine, a čiji su iskazi glavni dokazi u ovim predmetima.

Na savjetovanju je istaknuto da je neophodno uspostaviti suradnju kantonalnih i okružnih tužilaštava te Federalnog tužilaštava i Tužilaštva Brčko Disktrikta s MKSJ-om, kao i poboljšati već postojeću suradnju s Tužilaštvom BiH.

“Najveći dio predmeta ratnih zločina završit će kantonalna, okružna i Tužilaštvo Brčko Distrikta. Zbog toga je neophodno uspostaviti saradnju s MKSJ-om, koje trenutno nema”, kazao je Zdravko Knežević, glavni tužilac Tužilaštva Federacije BiH (FBiH).

Isti stav je potvrdio i Amor Bukić, glavni tužilac Republičkog tužilaštva Republike Srpske (RS).

Drugog dana savjetovanja tužioci su bili podijeljeni u dvije grupe, ovisno da li rade na predmetima ratnih zločina ili organiziranog kriminala. Na tim sesijama su razgovarali o konkretnim problemima s kojima se susreću u radu a tiču se podrške svjedocima, korištenja dokaza i slično.

Treće stručno savjetovanje tužilaca u BiH organizirao je Centar za edukaciju sudija i tužilaca u FBiH i RS-u, Udruženje tužilaca u FBiH, u suradnji s drugim projektom razvoja pravosuđa USAID-a, te projektom “Pravda i ratni zločini” OSCE-a u BiH.

Share:
comments powered by Disqus

Bilten

Izaberite newsletter