Jezik / Language:
 
Share:
20 April 2012

Bijeljina: Potrebna jedinstvena pravila

Balkanska istraživačka mreža (BIRN) BiH u saradnji sa Udruženjem tužilaca Federacije BiH organizirala je 12. aprila ove godine sastanak između predstavnika pravosudnih institucija sa područja Bijeljine i Tuzle, medija i predstavnika nevladinih organizacija.

Na sastanku je zaključeno da se trebaju napraviti jedinstvena pravila po kojima će postupati predstavnici pravosudnih institucija kada je riječ o anonimizaciji optužnica i presuda, kako bi javnost dobila blagovremene i objektivne informacije.

Da bi se postigla ta jedinstvena pravila, predstavnici nevladinih organizacija i medija su saglasni da se zatraže izmjene i dopune Zakona o zaštiti ličnih podataka u BiH.

Pravosudne institucije u BiH su počele primjenjivati mišljenje Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH, prema kojem se anonimiziraju podaci optuženih i svih drugih osoba koje se spominju u optužnici. Zbog nepostojanja jedinstvenog stava, neke pravosudne institucije anonimiziraju i imena opština, kao i mjesta počinjenja djela, te nazive institucija.

Na sastanku je dogovoreno da se trebaju educirati, kako predstavnici pravosudnih institucija, da bi znali koje informacije mogu saopštiti u javnosti, tako i novinari, da poštuju profesionalne i etičke standarde.

Također, predstavnici pravosudnih institucija su se složili da trebaju u saopštenjima i u istupima javnosti koristiti “jednostavnije, a ne pravne izraze” kako bi bili razumljiviji građanima.

Učesnici sa područja Bijeljine i Tuzle su se usaglasili da se treba onemogućiti curenje informacija iz istražnih ili pravosudnih institucija, jer time mogu biti ugrožene istrage ili sudski procesi.

Radionica u Bijeljini je organizirana u sklopu zajedničkog projekta BIRN-a BiH i Udruženja tužilaca FBiH, a uz finansijsku podršku USAID-ovog projekta razvoja sektora pravosuđa (JSDP II).

Share:
comments powered by Disqus

Bilten

Izaberite newsletter