Jezik / Language:
Pratite nas na

Anketa: Stop cenzuri o ratnim zločinima

Molimo vas da odvojite trenutak vremena i odgovorite na nekoliko pitanja u sklopu naše ankete kojom ćete nam pomoći da zaustavimo anonimizaciju sudskih dokumenata i nedavanje audio i video materijala sa suđenja.

Počnite anketu >>
Share:

Počeo rad na izradi kodeksa za izvještače sa suda

Prvi sastanak radne grupe za izradu dopune postojećeg Kodeksa Vijeća za štampu i Smjernica za rad izvještačima sa Suda održan je 13. novembra 2006. u Sarajevu, u organizaciji BIRN-a BiH i Fondacije Konrad Adenauer.

Prvi sastanak radne grupe za izradu dopune postojećeg Kodeksa Vijeća za štampu i Smjernica za rad izvještačima sa Suda održan je 13. novembra 2006. u Sarajevu, u organizaciji BIRN-a BiH i Fondacije Konrad Adenauer.

Radna grupa je formirana kako bi se unaprijedio profesionalni nivo izvještavanja medija o procesuiranju ratnih zločina, razvoju pravnog sistema i sudskim procesima uopće, a u cilju kvalitetnijeg informiranja javnosti što je nužna predpostavka za posljeratni oporavak bosanskohercegovačkog društva.

Radnu grupu čine predstavnici Vijeća za štampu, novinarskih udruženja u Bosni i Hercegovini, Regulatorne agencije za komunikacije, stručnjaci za medijsko pravo, predstavnici Asocijacije izvještača sa Suda, predstavnici odjela za odnose sa javnošću Suda BiH, Tužilaštva i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, te predstavnici BIRN-a BiH i Fondacije Konrad Adenauer.

U skladu sa evropskim standardima, Vijeće za štampu sa svojih šesnaest članova i šest udruženja novinara u Bosni i Hercegovini, su 2005. godine usaglasili dopune na prethodni Kodeks koje se odnose na tretiranje maloljetnika i tretiranje rodnih sadržaja u medijima.

Asocijacija izvještača sa Suda, oslanjajući se na dosadašnja iskustva i praksu u izvještavanju sa Suda, predstavila je nacrt Smjernica za izvještače sa sudova.

Radna grupa se složila da Smjernice trebaju biti separatni dokument dostupan novinarima, formulisan u skladu sa praksom i jezikom, te koncentrisan na novinarska i sudska prava i odgovornosti.

Radna grupa se usaglasila da se postojeći Kodeks dopuni u Članu 10 koji se odnosi na optužene za krivična djela time što će se dodati dio koji se odnosi na prava i obaveze novinara prema svjedocima u sudskim procesima.

Prisutni stručnjaci su se dogovorili da se dopunjeni Član 10 Kodeksa, kao i prerađene Smjernice, dostave putem maila članovima radne grupe i njihovim organizacijama, kao iurednicima medijskih kuća, kako bi dali svoje eventualne prijedloge i komentare, nakon čega bi na zajedničkom sastanku, predviđenom za sredinu decembra, trebala biti usvojena ova dva dokumenta.

Asocijacija izvjestača sa suda osnovana je krajem prošle godine po završetku BIRN-ove obuke za novinare u oblasti praćenja suđenja za ratne zločine pri Sudu BiH. Cilj Asocijacije je da radi na unaprjeđivanju komunikacije i odnosa između medija i predstavnika pravosuđa.

Share:
comments powered by Disqus

Bilten

Izaberite newsletter