Jezik / Language:
Pratite nas na

Anketa: Stop cenzuri o ratnim zločinima

Molimo vas da odvojite trenutak vremena i odgovorite na nekoliko pitanja u sklopu naše ankete kojom ćete nam pomoći da zaustavimo anonimizaciju sudskih dokumenata i nedavanje audio i video materijala sa suđenja.

Počnite anketu >>
Share:

Nepotrebna anonimizacija sudskih dokumenata

Predstavnici pravosudnih institucija i medija iz Trebinja smatraju da anonimizacija nije potrebna u sudskim dokumentima jer su suđenja javna i nema potrebe da se štiti identitet počinioca kada se već zna ko je ta osoba.

Ovo je jedan od zaključaka sastanka koji je 17. septembra održan u Trebinju, a koji je organizirala Balkanska istraživačka mreža u BiH (BIRN) u saradnji sa Asocijacijom sudskih izvještača (AIS), uz podršku Konrad Adenauera.

Okružni sud u Trebinju nije ispoštovao mišljenje Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH, a koje je Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) u BiH proslijedilo svim pravosudnim institucijama na znanje i upotrebu.

Predstavnici Okružnog suda u Trebinju pojašnjavaju da jesu dobili to mišljenje od VSTV-a ali da ga nisu primijenili jer su suđenja javna, izuzev ako sud drugačije odluči kada je riječ o zaštitnim mjerama za svjedoke ili slično.

“U presudama se navodi puno ime i prezime”, kazao je Bojan Stević, predsjednik Okružnog suda u Trebinju, odgovorivši da nisu dobili zaključak VSTV-a koji je usvojen prije ljetne pauze.

VSTV je 18. jula donio zaključak prema kojem pravosudne institucije ne moraju primijenjivati anonimizaciju, već trebaju da daju informacije sukladno procijeni da li je od javnog interesa ili ne.

Kada je u pitanju Tužilaštvo u Trebinju, pojasnili su da primijenjuju anonimizaciju iako to nisu radili prije odluke Agencije za zaštitu ličnih podataka.

Govoreći o saradnji pravosudnih institucija i medija na području Trebinja, zaključeno je da može biti na zavidnom nivou ukoliko novinari budu poštovali etičke kodekse i tražili informacije od pravosudnih institucija.

“Novinar nije arbitar, već treba da izvještava o činjenicama”, kazao je Stević.

Predstavnici pravosudnih institucija, kao i novinari, mišljenja su da je novinarima potrebna edukacija kako bi objektivno i profesionalno izvještavali o radu istražnih i sudskih institucija.

Sastanak u Trebinju je jedan u nizu koje BIRN i AIS organiziraju sa ciljem uspostavljanja bolje saradnje između pravosudnih institucija i medija kako bi imali transparentne institucije, ali i odgovorne medije.

Share:
comments powered by Disqus

Bilten

Izaberite newsletter