Jezik / Language:
Pratite nas na

Anketa: Stop cenzuri o ratnim zločinima

Molimo vas da odvojite trenutak vremena i odgovorite na nekoliko pitanja u sklopu naše ankete kojom ćete nam pomoći da zaustavimo anonimizaciju sudskih dokumenata i nedavanje audio i video materijala sa suđenja.

Počnite anketu >>
Share:

BIRN BiH stavlja fokus na seksualno nasilje u ratu

Balkanska istraživačka mreža u BiH pokrenula je trogodišnju strategiju čiji će cilj biti podizanje svijesti o teškoj situaciji u kojoj žive žrtve ratnog silovanja, kao i njihovo ohrabrivanje da javno govore o onom što su preživjeli.

Početak realizacije strategije na ratnim zločinima seksualne prirode, BIRN je označio objavljivanjem specijalizirane podstranice, na kojoj se nalaze izvještaji sa suđenja za silovanje i seksualnu torturu u BiH, kao i drugi audio i video materijali o ovoj temi.

BIRN BiH se odlučio da fokus stavi na zločine seksualne prirode tokom rata zbog iznimno malog broja procesuiranih predmeta za ove zločine. Naime, pred međunarodnim i regionalnim sudovima do sada je pravosnažno okončano tek oko 150 predmeta ratnog silovanja i seksualne torture.

„Dugogodišnjim praćenjem suđenja i radom na terenu, BIRN BiH je kao jedan od najvećih problema uočio stanje u kojem se nalaze žrtve seksualnog nasilja. Stoga smo odlučili da rad umsjerimo u tom pravcu da bismo im pomogli u ostvarivanju pravde i dobivanju bilo kakve reparacije i zaštite“, rekla je Anisa Sućeska-Vekić, direktorica BIRN-a BiH.

U sklopu strategije, BIRN će ove godine završiti rad na dokumentarnom filmu, koji će se baviti teškom situacijom u kojoj žive žene i muškarci, koji su tokom rata preživjeli silovanje ili seksualno zlostavljanje.

Istovremeno, u filmu će biti prikazana rekonstrukcija sudskog postupka, u cilju informisanja potencijalnih svjedoka o pravima i obavezama koje imaju, a sve kako bi ih podstakli da javno govore o zločinima seksualne prirode u ratu.

Krajem godine, BIRN BiH će organizirati zatvorena projekcije filma na sastancima u tužilaštvima koje rade na predmetima ratnih zločina s ciljem da film bude dosupan potencijalnim svjedocima kako bi ih ohrbrili da govore o onome što su preživjeli.

U junu ove godine, ekipa BIRN-a BiH će također držati više predavanja u okviru Globalnog samita protiv seksualnog nasilja u ratu, koji organizuje Minisarstvo vanjskih poslova Velike Britanije.

Specijaliziranu podstranicu BIRN-a BiH možete pogledati na ovom linku: http://www.justice-report.com/bh/struktura-teme/seksualno-nasije-naslovna.

Share:
comments powered by Disqus

Bilten

Izaberite newsletter