Jezik / Language:
Pratite nas na

Anketa: Stop cenzuri o ratnim zločinima

Molimo vas da odvojite trenutak vremena i odgovorite na nekoliko pitanja u sklopu naše ankete kojom ćete nam pomoći da zaustavimo anonimizaciju sudskih dokumenata i nedavanje audio i video materijala sa suđenja.

Počnite anketu >>
Share:

AIS-ova radionica u Sarajevu

Asocijacija izvještača sa suda (AIS) 18. oktobra u Sarajevu organizovala radionicu na temu “Izvještavanje o pravosuđu – stanje i perspektive”.

Učesnici radionice, novinari i urednici iz BiH, zaključili su da medijsko praćenje sudskih procesa protiv optuženih za ratne zločine i dalje nije na zadovoljavajućem nivou. Naročito je naglašeno da sistem javnih emitera – kojima bi izvještavanje o procesuiranju ratnih zločina trebalo biti obaveza – i dalje to ne radi, nego se u svom radu oslanjaju na izvještaje agencija, prije svega BIRN-a.

Iznesena je i konstatacija da mediji širom BiH malo izvještavaju o suđenjima na lokalnim sudovima, ali i da Vijeće za štampu bilježi veliki broj pritužbi koje se odnose upravo na izvještaje sa ovih suđenja.

Azemina Smailbegović (Radio ZOS Doboj) konstatovala je da su predstavnici lokalnog pravosuđa “introvertni i trude se izbjeći dodir s medijima”.

Učesnici radionice su se usaglasili da novinari nisu adekvatno educirani za izvještavanje o sudskim procesima, te da je potrebno angažovati se na tom planu.

Zaključeno je da se stanje u vezi sa transparentnošću rada Suda BiH također pogoršalo, te da se novinari i dalje suočavaju sa problemima u pristupu javnim informacijama.

Učesnici radionice su još jednom prošli kroz postignuća AIS-a od njegovog osnivanja prije četiri godine. Tako je spomenut angažman članova na izradi dopune Kodeksa Vijeća za štampu BiH i promociji Preporuka za izvještavanje sa sudova tokom niza konferencija širom države.

Napomenuto je da je tokom 2008. godine Asocijacija organizovala debatne sastanke na temu “Transparentnost rada kantonalnih i okružnih sudova i tužiteljstava i objektivno izvještavanje” u Doboju i Trebinju, a planira isto uraditi do kraja godine u Brčkom i Travniku.

Učesnici radionice su se jednoglasno složili da novinari kao pojedinci teško mogu promijeniti trenutnu situaciju u vezi sa transparentnošću sudskih procesa, te da je, kako bi se postigli rezultati, potrebno djelovati kroz AIS, koji je po svom radu postao prepoznatljiv širokoj javnosti.

Kroz diskusiju o stanju i potrebama u vezi sa izvještavanjem o pravosudnim procesima, učesnici radionice su donijeli sljedeće prijedloge za rad AIS-a u narednom periodu:

- organizovati redovne sastanke sa Sudom i Tužilaštvom BiH;

- povezati se sa udruženjima novinara, te raditi na animiranju
ostalih medija da izvještavaju o sudskim procesima;

- umrežavanje novinara koji se bave spomenutim pitanjima jeste važan segment kojim se AIS treba baviti u narednom periodu;

- edukacije, odnosno usavršavanja novinara u redakcijama;

- podijeliti preporuke i ideje AIS-a sa međunarodnim organizacijama koje se bave tranzicijskom pravdom i daju podršku razvoju pravosuđa.

Kada je riječ o edukaciji, dogovoreno je da ona ide u tri faze, kojima će biti obuhvaćeni: glasnogovornici pravosudnih institucija na državnom nivou, urednici sa kojima je potrebno organizovati informativne sastanke, te novinari kojima je potrebno ponuditi edukaciju, kao i studenti, te predstavnici sudova i tužilaštava na lokalnom nivou.

BIRN je kreirao module edukacije koji su primijenjeni 2004. godine, kada je kroz IWPR organizovana edukacija grupe novinara iz BiH, te potom, po istom principu, i za novinare na Kosovu i u Makedoniji.

Za narednu, 2009. godinu, AIS je planirao:

- organizovati jednodnevni sastanak sa urednicima medija;

- organizovati edukaciju novinara: edukatori i kreatori trening-modula će biti BIRN-ovi novinari/treneri; Edukacija ce biti organizovana u nekoliko regija u BiH i to u Mostaru (Hercegovina), Banjoj Luci (Krajina), Tuzli (Sjeveroistočna Bosna), Doboju (Centralna/sjeverna Bosna) i Goraždu (Istočna Bosna);

- uspostavljanje mreže novinara saradnika;

- organizovanje tromjesečnih sastanaka između AIS-a, Suda BiH i Tužilaštva;

- kontaktirati fakultete žurnalistike i raditi na uspostavljanju stalne saradnje;

- uspostava partnerstva sa organizacijama koje se bave pitanjima pravosuđa;

- zagovaranje transparentnosti sudskih procesa;

- uspostavljanje saradnje medija i pravosudnih institucija kako na državnom, tako i na lokalnom nivou.

Sastanku su prisustvovali: Lea Tajić (Fondacija Konrad Adenauer); Alma Durmo-Đozo (Nezavisne novine); Aida Alić, Denis Džidić, Nidžara Ahmetašević, Erna Mačkić, Amila Nezirević i Anisa Sućeska (BIRN BiH); Muamer Selimbegović (FENA); Mladen Bošnjak (Radio Stari most Mostar); Mirela Huković-Hodžić (BH Radio 1) i Nerma Jelačić.

Share:
comments powered by Disqus

Bilten

Izaberite newsletter