Jezik / Language:
 
Share:
zatraženo-ukidanje-presude-aleksandru-cvetkoviću
3 Mart 2016
Vijest

Zatraženo ukidanje presude Aleksandru Cvetkoviću

Dragana Erjavec BIRN BiH Sarajevo
Državno tužilaštvo zatražilo je ukidanje presude kojom je Aleksandar Cvetković oslobođen krivice za učešće u genocidu u Srebrenici u julu 1995. godine, čemu se usprotivila Odbrana.
Tužilac Dubravko Čampara zatražio je da se oslobađajuća presuda Cvetkoviću ukine te da se postupak obnovi pred Apelacionim vijećem, istaknuvši da je u prvostepenom postupku došlo do pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja i povreda krivičnog postupka.

Obrazlažući ove navode, Čampara je naglasio da prvostepeno vijeće nije cijenilo iskaz koji je Cvetković dao Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (MKSJ/ICTY) u svojstvu osumnjičenog, a gdje je iznio “važnu činjenicu o zarobljenicima, te njegovu ulogu 16. jula 1995. godine na lokalitetu Branjevo”.

“Ova izjava, koju je prvostepeno vijeće odbacilo, govori o događajima na Branjevu u julu 1995. godine, i pobija Cvetkovićevo kasnije svjedočenje i kosi se sa teorijom Odbrane da je Cvetković bio samo vozač u Desetom diverzantskom odredu Vojske Republike Srpske (VRS)”, objasnio je Čampara.

Tužilac je napomenuo i da Vijeće nije cijenilo iskaze nekadašnjih pripadnika Desetog diverzantskog odreda VRS-a, odnosno onih koji su učestvovali u ubijanju zarobljenika na Branjevu, a koji su danas osuđeni.

“Meni se čini kao da je prvostepeno vijeće prvo odlučilo osloboditi Cvetkovića, pa tek onda birati dokaze, a ne prvo vidjeti dokaze pa donijeti oslobađajuću presudu”, zaključio je tužilac.

Sud BiH je u julu 2015. oslobodio Cvetkovića optužbi za učešće u genocidu u Srebrenici počinjenom u julu 1995. godine. Prema presudi, 16. jula 1995. Cvetković nije učestvovao u ubistvima oko 900 bošnjačkih muškaraca u Branjevu.

Cvetkovićeva Odbrana zatražila je da se žalba Tužilaštva odbije kao neosnovana navodeći da Cvetkovićeva izjava data u svojstvu osumnjičenog ne može biti uvrštena kao dokaz.

“Prema Zakonu o kaznenom postupku BiH, ne postoji niti jedna odredba o prihvatanju iskaza osumnjičenih osoba. Smatramo da je prvostepeno vijeće vrlo pažljivo cijenilo sve dokaze, te da je donijelo dobre zaključke, po kojima Cvetković nije kriv. Iz tog razloga, tražimo da se žalba Tužilaštva odbije i potvrdi prvostepena presuda”, kazao je Miloš Perić, jedan od advokata Odbrane.

Apelaciono vijeće Suda BiH će odluku donijeti naknadno.

Povezani naslovi

2 Juli 2015
Vijest

Cvetković oslobođen optužbi

Share:
comments powered by Disqus

Povezano sa ovim člankom