Jezik / Language:
 
Share:
zadaci-prve-čete-u-potočarima-i-sandićima
19 Januar 2016
Vijest

Zadaci Prve čete u Potočarima i Sandićima

Albina Sorguč BIRN BiH Sarajevo

Na suđenju za genocid počinjen u Srebrenici, svjedok Državnog tužilaštva govorio je o aktivnostima Prve čete Centra javne bezbjednosti (CJB) Zvornik u Potočarima i Sandićima u julu 1995. godine.

Radoslav Stuparević je kazao da su u CJB-u Zvornik formirane Posebne jedinice policije, koje su bile organizovane po četama.

“Ja sam bio u prvoj četi zamjenik komandira, a komandir je bio Pantić Radomir. Posebne jedinice imale su svoju komandu, komandant je bio Zoljić Danilo”, kazao je svjedok.

Pantić i Zoljić su optuženi sa Miodragom Josipovićem, Branimirom Tešićem i Dragomirom Vasićem za genocid počinjen u Srebrenici, koji je uključivao prisilno premještanje stanovništva, zarobljavanje i pogubljenje muškaraca i dječaka.

Stuparević je dodao da je Prva četa nakon 11. jula upućena na teren i da je kod Žutog mosta imala zadatak da spriječi “upade neprijateljskih snaga u Bratunac”.

On je kazao da je 12. jula dobio zadatak da Prva četa ide u Potočare, što mu je prenio komandir Pantić, koji je bio u kontaktu sa Ljubišom Borovčaninom. Zadatak je bio da izvrše pregled terena, da vide da li ima neprijateljskih snaga.

“Kad se vrši pregled terena, gleda se sve. Vizuelno se vidi da nema nikoga, nismo ulazili u objekte zbog miniranja, zaobilazili smo objekte”, rekao je svjedok.

On je dodao da je Radomir Pantić sve vrijeme bio sa njim u Potočarima, nakon čega su otišli u Sandiće s ciljem obezbjeđenja putne komunikacije.

Stuparević je naveo da im je Pantić samo rekao da se jedna grupa neprijateljskih snaga odvojila i da ide prema Federaciji.

Prema njegovim riječima, 13. jula pred zoru jedan policajac je poginuo, a trojica su ranjena. U poslijepodnevnim satima, kako je naveo, počeli su da se predaju muslimanski muškarci, “civili, polucivili i poluvojnici”.

Svjedok je naveo kako pretpostavlja da su se jednim dijelom predavali i Prvoj četi, ali da njeni pripadnici nisu stražarili na livadi gdje je bilo okupljeno oko 400 zarobljenika.

Stuparević je kazao kako su od Zoljića tražili da se ti ljudi izmjeste, a da je on rekao kako će vidjeti sa Ljubišom Borovčaninom.

“Ne znam da li je stigao do Bratunca, ali su ubrzo došla vojna vozila i prevezla te ljude”, kazao je svjedok, preciziravši da su odvedeni u pravcu Bratunca.

Odgovarajući na pitanja Odbrane, Stuparević je naveo da je Borovčanin prolazio tuda i kako je rekao da će se to riješiti u toku dana.

Haški tribunal je Ljubomira Borovčanina osudio na 17 godina zatvora za zločine počinjene u Srebrenici.

Prema optužnici, Josipović je bio načelnik Stanice javne bezbjednosti (SJB), a Tešić zamjenik komandira Policijske stanice u Bratuncu. Vasić je, kako je navedeno, bio komandant štaba policijskih snaga iz Zvornika, Zoljić komandant posebnih jedinica CJB-a, a Pantić komandir Prve čete posebnih jedinica, a Mladiću se trenutno sudi za genocid u Srebrenici i druge zločine počinjene u BiH.

Na suđenju je rečeno da je istraga protiv svjedoka bila otvorena 7. maja 2007. godine, a da je obustavljena pet godina kasnije.

Nastavak suđenja zakazan je za 26. januar.

Povezani naslovi

27 Oktobar 2015
Vijest

Brojanje civila u Potočarima

Share:
comments powered by Disqus