Jezik / Language:
 
Share:
vsts-sutra-razmatra-izvještaj-sutkinje-korner
7 Septembar 2016
Vijest

VSTS sutra razmatra izvještaj sutkinje Korner

Marija Taušan BIRN BiH Sarajevo

Visoki sudski i tužilački savjet (VSTS) razmotriće sutra izvještaj sudije Joanne Korner o procesuiranju predmeta ratnih zločina u Tužilaštvu BiH.

Na početku dvodnevne sjednice ova tačka je vanredno uvrštena na dnevni red za sutrašnji nastavak. Član VSTS-a Goran Nezirović predložio je razmatranje ovog izvještaja.

“Ne znam da li je šutnja najbolja reakcija”, kazao je Nezirović.

Podržao ga je član VSTS-a Mahmut Švraka, napomenuvši da je izvještaj bio i da je o njemu bilo riječi i na jednom nedavnom sastanku.

Predsjednik VSTS-a Milan Tegeltija prihvatio je ove prijedloge. On je rekao da Nadzorno tijelo za praćenje sprovođenja Strategije za procesuiranje ratnih zločina nije razmatralo izvještaje Kornerove jer na posljednjoj sjednici nije imalo kvoruma.

Korner je u izvještaju, koji je predstavila Misija OSCE-a u BiH, iznijela niz primjedbi na način rada u predmetima ratnih zločina. Izvještaj je izazvao oštru reakciju Tužilaštva BiH.

U analizi je sudija Korner zaključila da je neophodno izvršiti pregled i kontrolu optužnica koje rade tužioci Tužilaštva BiH, i da se treba prestati sa praksom podizanja optužnica u cilju “ispunjenja norme”, ili zbog pritisaka medija ili grupa žrtava.

Prema analizi, potrebno je izvršiti reviziju kriterijuma prema kojima se definiše složenost predmeta, kako bi samo najsloženiji predmeti došli pred državno pravosuđe.

Sudija Korner je u svojoj analizi došla do zaključka da mali broj počinilaca pripada kategoriji onih koji su bili na rukovodećim pozicijama ili koji su imali komandnu odgovornost. Prema njenom mišljenju, razlozi za takvu pojavu jesu potreba za ostvarenjem povoljnih statističkih rezultata, te činjenica da novoimenovani tužioci ne poznaju dovoljno pravne koncepte komandne odgovornosti i udruženog zločinačkog poduhvata.

Tužilaštvo BiH je analizu sudije Korner nazvalo “napadom na državne pravosudne institucije”.

Na sjednici VSTS-a Mahmut Švraka je imenovan za člana komisije koja će odlučivati o izboru disciplinskog tužioca. U ovoj komisiji su još Ružica Jukić i tri člana koja izabere Agencija za državnu službu BiH.

Konkurs za kandidate na ovu poziciju zatvoren je 1. septembra.

Članovi VSTS-a odgodili su razmatranje izmjena pravilnika u vezi sa ocjenjivanjem intervjua i rezultata rada sudija i tužilaca, te izjašnjavanjem o nacionalnosti nosilaca pravosudnih funkcija. Izvještaj o ovoj tački dnevnog reda nije pripremljen pa je rasprava odgođena za iduću sjednicu.

Share:
comments powered by Disqus

Povezano sa ovim člankom