Jezik / Language:
 
Share:
suljo-karajić-osuđen-na-18-godina-zatvora
13 April 2010
Vijest

Suljo Karajić osuđen na 18 godina zatvora

BIRN BiH
Sud BiH proglasio je krivim Sulju Karajića za zločin protiv ratnih zarobljenika i civila počinjen na području Okruga Bihać, osudivši ga na jedinstvenu kaznu od 18 godina zatvora.
Nepravosnažnom presudom, Karajić je kao pripadnik Petog korpusa Armije BiH (ABiH) osuđen za ubistva, nečovječno postupanje, protuzakonito zatvaranje, nanošenje povreda tjelesnog integriteta civilima i bivšim pripadnicima Narodne odbrane Autonomne pokrajine Zapadne Bosne (NOAPZB).

Karajić je za ratni zločin protiv ratnih zarobljenika osuđen na 14, a zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva na 11 godina zatvora, te mu je Sud izrekao jedinstvenu kaznu od 18 godina zatvora.

Optuženi je proglašen krivim za sedam od ukupno deset tačaka optužnice – između ostalog, za ubistvo Amira Karajića zvanog Kolač počinjeno 4. augusta 1994., kao i za ubistvo još jednog pripadnika NOAPZB-a, kojeg je u decembru iste godine izveo iz pritvorske jedinice Odjeljenja stanice policije Vrnograč (općina Velika Kladuša) te pucao u njega.

Nepravosnažnom presudom Karajić je osuđen i zbog toga što je u decembru 1994. godine “neosnovano privodio, te naredio podređenima da civile za koje je pretpostavljao da podržavaju ideju APZB-a privode” u prostorije osnovne škole u Todorovskoj Slapnici, gdje su neki ubijeni, a neki podvrgnuti nečovječnom postupanju i torturi.

Sudsko vijeće je “zbog nedostatka dokaza” oslobodilo Karajića optužbi da je u selu Trnovi ručnom žagom sjekao glavu pripadniku NOAPZB-a, te je stavio na štap koji je potom zabio u zemlju, kao i da je u februaru 1995. godine “verbalno napao i fizički maltretirao” komandanta Opštinskog štaba Civilne zaštite Velika Kladuša.

Obrazlažući presudu, Davorin Jukić, predsjedavajući Sudskog vijeća, kazao je da se izrečenom kaznom treba postići “društvena osuda djela koje je optuženi učinio”, da ona treba utjecati na druge da ne čine ovakva djela, te da bude srazmjerna stepenu patnje žrtava.

“Prilikom odmjeravanja kazne Sud se rukovodio otežavajućim i olakšavajućim okolnostima. Otežavajuća okolnost je izuzetna upornost u vršenju djela, dok su olakšavajuće njegovo držanje pred Sudom, loše zdravstveno stanje, činjenica da je otac dvoje djece, te da prethodno nije kažnjavan”, kazao je sudija Jukić.

U izrečenu kaznu Karajiću je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru od 17. oktobra 2007. godine.

Optuženi je oslobođen naknade plaćanja troškova, a oštećeni sa eventualnim imovinskopravnim zahtjevima upućeni su na parnicu.

Prema obrazloženju presude, Sudsko vijeće je djelomično prihvatilo vještačenje o uračunljivosti optuženog, u kojem stoji da se on nalazi u stanju povišenog afekta, te da mu je sposobnost shvatanja djela bila bitno smanjena. Razlog djelomičnog prihvatanja je zbog toga što je vještačenje urađeno 15 godina kasnije, samo na osnovu razgovora sa optuženim.

Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe.

Share:
comments powered by Disqus

Povezano sa ovim člankom

Predmeti