Jezik / Language:
 
Share:
14 Maj 2014

Seksualno nasilje kao ratni zločin

BIRN BiH Sarajevo

Tokom rata u BiH silovanja i seksualna zlostavljanja bila su masovna i rasprostranjena. Presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) i domaćih pravosudnih institucija dokazano je da su sve strane u sukobu koristile seksualno zlostavljanje kao oružje. Žene i djevojčice su sistematski silovane, porobljavane, a neki slučajevi su završavali prisilnim trudnoćama.

Presudama je dokazano da su tokom rata seksualno zlostavljani i muškarci i dječaci, međutim ne postoji procjena o broju ovih slučajeva.
 
Ukupan broj osoba koje su tokom rata seksualno zlostavljane nije poznat. Prema nekim procjenama, broj žrtava se kreće između 20.000 i 50.000.
 
Iako ne postoje pouzdane procjene, dokazano je da su silovanja i drugi oblici seksualnog nasilja u BiH bili masovni i rasprostranjeni. MKSJ, koji je 1993. godine osnovan kako bi sudio optuženima za ratne zločine počinjene tokom rata u bivšoj Jugoslaviji, počeo je procesuirati i ove slučajeve.
 
Tek po osnivanju ove institucije silovanje je okvalifikovano kao ratni zločin protiv čovječnosti.
 
Suđenje Dušku Tadiću, bivšem predsjedniku lokalnog odbora Srpske demokratske stranke (SDS) u Kozarcu, bilo je prvi slučaj procesuiranja ratnog zločina pred ovim sudom, ali i prvi slučaj u kojem se sudilo za seksualno nasilje. Do sada su pred ovim sudom 33 osobe osuđene zbog seksualnog nasilja.
 
Slijedeći praksu Haškog tribunala, i pravosudne institucije u BiH počele su suditi optuženima za seksualno nasilje, a do sada su procesuirale 101 predmet.
 
Od 2005. do kraja 2013. godine, pred Odjelom za ratne zločine Suda BiH okončano je 36 predmeta seksualnog nasilja. U tim predmetima 33 osobe su osuđene, dok ih je 12 oslobođeno.
 
Pred entitetskim sudovima u Federaciji BiH i Republici Srpskoj te pred sudom u Brčko Distriktu okončano je ukupno 30 predmeta.
 
Prema izvještaju Misije OSCE-a u BiH, na kraju 2013. godine ostalo je 35 neriješenih predmeta seksualnog nasilja, od čega 18 pred Državnim sudom, a 17 pred sudovima entiteta i Brčko Distrikta.
 
I pored broja okončanih predmeta, masovnost i rasprostanjenost zločina seksualnog nasilja koji su počinjeni tokom rata u BiH svjedoči da se na veliki broj optužnica još uvijek čeka.

Share:
comments powered by Disqus

Povezano sa ovim člankom