Jezik / Language:
 
Share:
otvoren-put-za-pravo-na-kompenzaciju
24 Juni 2015
Vijest

Otvoren put za pravo na kompenzaciju

Lamija Grebo BIRN BiH Sarajevo

Asocijacija protiv nekažnjivosti (TRIAL) nazvala je revolucionarnom odluku Suda BiH da se isplati odšteta oštećenoj u iznosu od 26.500 maraka u toku krivičnog postupka protiv Bosiljka i Ostoje Markovića.

“Ovo je jako bitan momenat kako za žrtvu ratnog zločina kojoj je dodijeljena odšteta, tako i za sve žrtve u BiH i u regiji, koje se sad mogu nadati da ovaj presedan otvara put i drugima da u okviru krivičnog postupka ostvare svoje pravo na kompenzaciju”, kazala je Adrijana Hanušić, pravna savjetnica TRIAL-a u BiH.

Do današnje presude u BiH, prema navodima TRIAL-a, niti jedna žrtva ratnog seksualnog nasilja, kao ni uopće žrtve ratnih zločina nisu kroz krivični postupak ostvarile prava na naknadu za pretrpljenu štetu, uprkos pravu koje imaju.

Sudovi i tužilaštva su uvijek preusmjeravali žrtve na građanske parnice, što je za posljedicu imalo da većina preživjelih koji ne primaju nikakvu pravnu podršku od države, odriču se svojih osnovnih prava na naknadu.

Postupci ostvarivanja naknade u građanskoj parnici podrazumijevaju otkrivanje njihovih identiteta, koji su često zaštićeni tokom krivičnih postupaka, te dodatne finansijske troškove koje mnoge žrtve nisu u mogućnosti platiti.

Prvostepenom presudom Suda BiH, Bosiljko i Ostoja Marković, nekadašnji pripadnici Kotorvaroške brigade Vojske Republike Srpske (VRS), osuđeni su na po deset godina zatvora za silovanja 14-godišnjakinje u Kotor-Varoši.

Presudom je Markovićima dosuđeno da oštećenoj solidarno isplate 26.500 maraka na ime nematerijalne štete, zbog povrede sloboda i prava ličnosti i nanesene duševne boli.


Povezani naslovi

24 Juni 2015
Vijest

Markovićima 20 godina zatvora

Share:
comments powered by Disqus