Jezik / Language:
 
Share:
odbrana-traži-oslobađanje-ili-manju-kaznu
5 Juni 2013
Vijest

Odbrana traži oslobađanje ili manju kaznu

Selma Učanbarlić BIRN BiH Sarajevo

Iznoseći žalbu na presudu kojom je Boško Lazić osuđen na 15 mjeseci zatvora zbog davanja lažnog iskaza, Odbrana je zatražila da se optuženi oslobodi ili da mu se izrekne blaža kazna.

Stanko Petrović, branilac optuženog, uložio je žalbu Trećestepenom vijeću Apelacionog suda BiH zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i povreda krivičnog postupka. On je istaknuo da je optuženi tokom svjedočenja objasnio da je određeni iskaz dao zbog straha.

“Smatram da zbog tog straha postoji nedostatak krivičnog djela i zato predlažem da se optuženi oslobodi”, rekao je Petrović.  

Tužilaštvo BiH predložilo je da se žalba branioca odbije kao neosnovana.

Lazić je optužen da je prilikom davanja iskaza istražiteljima Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) u jednom predmetu ratnih zločina, kao počinitelja ratnih zločina naveo Zorana Živanovića, nakon čega je tu izjavu ponovio i prilikom davanja iskaza u Tužilaštvu BiH. 

Tokom svjedočenja pred Sudom BiH utvrđeno je da je dao lažni iskaz, što je izazvalo teške posljedice za optuženog Živanovića, koji se tokom sudskog postupka nalazio u pritvoru, ali je nakon provedenog postupka oslobođen optužbi. 

U junu 2012. godine prvostepenom presudom Lazić je oslobođen krivice za davanje lažnog iskaza zbog nedostatka dokaza, ali je ovu presudu Apelaciono vijeće ukinulo i naložilo obnavljanje suđenja. Nakon obnovljenog suđenja, Lazić je osuđen na 15 mjeseci zatvora.

Branilac Petrović je kazao i da je prilikom davanja izjave optuženi nabrojao više osoba koje su bile u Potočarima, a ne samo Zorana Živanovića.

“Ako je ta izjava bila optužujuća za Živanovića, onda je bila optužujuća i za sve ostale”, rekao je Petrović.

On je kazao i da je visina kazne koju je Apelaciono vijeće izreklo Laziću “previsoka”, te da je predložio da mu se izrekne manja kazna ukoliko ga Trećestepeno vijeće oglasi krivim.

Odluka o žalbi će biti naknadno donesena.


Share:
comments powered by Disqus