Jezik / Language:
 
Share:
mladićev-vještak-osporio-neprihvatljive-zaključke
20 April 2016
Vijest

Mladićev vještak osporavao “neprihvatljive” zaključke

Radoša Milutinović BIRN BiH Haag

Trećeg dana iznošenja nalaza na suđenju Ratku Mladiću, vještak Odbrane za sudsku medicinu Zoran Stanković osporavao je zaključke patologa koji su obducirali tijela iz masovnih grobnica povezanih sa padom Srebrenice u julu 1995. godine.

Stanković je osporio zaključke obducenata kazavši da oni nisu mogli sa potpunom sigurnošću utvrditi uzrok smrti zato što nije bilo dovoljno mekog tkiva na većini pronađenih tijela i ostataka.

Kod takvih posmrtnih ostataka, po Stankoviću, ne može se utvrditi da li su povrede nastale za života žrtve ili kada je ona već bila ubijena.

“Mogu se izložiti samo pretpostavke o uzroku smrti, ali se ne može govoriti sa sigurnošću. U obdukcionom zapisniku može se navesti da su određene povrede mogle dovesti do smrti”, rekao je Stanković.

Na pitanje predsjedavajućeg sudije Alphonsa Orieja da li bi patolog koji pronađe rupu od metka u lobanji žrtve mogao da zaključi da je to uzrok smrti, Stanković je odgovorio potvrdno, ali uz rezervu. Kazao je da je u svojoj praksi naišao na slučajeve kada je žrtvama u glavu pucano pošto su već bile mrtve.

Patolozima čije je nalaze Haško tužilaštvo uvelo u dokaze, vještak Odbrane je zamjerio i što su postavljali “dijagnozu” da li su rane bile ustrjelne ili nanijete eksplozivom a da te rane u zapisnicima nisu podrobno opisali.

“Dijagnoza bez opisa povreda tokom obdukcije je neprihvatljiva. Ja nemam pravo da osporavam taj nalaz, ali on se ne može provjeriti bez opisa povreda”, rekao je Stanković.

On je dozvolio da je “smrt tih osoba mogla da nastupi u različitim vremenskim periodima”, tokom “više nedjelja i mjeseci”, na osnovu činjenice da su tijela ekshumirana iz iste grobnice bila u različitim fazama raspadanja.

Predočavajući da je u nekim tijelima ekshumiranim iz grobnice u selu Glogova kod Bratunca bila pronađena sačma, Mladićev branilac Dragan Ivetić upitao je vještaka da li je oružje sa sačmom bilo uobičajeno u jugoslovenskoj vojsci.

“Vojska bivše Jugoslavije nije imala oružje sa sačmom”, odgovorio je Stanković.

Vještak Stanković odbio je da se izjasni o broju tijela ekshumiranih iz grobnica oko Srebrenice i okolnostima njihovog stradanja, uz obrazloženje da to izlazi iz okvira sudske medicine.

Većinu svojih primjedbi Stanković je utemeljio na izvještaju sudskog patologa Dušana Dunjića, koji je u oktobru prošle godine umro u Haagu, neposredno prije svjedočenja u korist Mladićeve Odbrane. Sa nekim Dunjićevim zaključcima Stanković se, međutim, nije složio.

Mladiću, bivšem komandantu Vojske Republike Srpske (VRS), sudi se za genocid u sedam opština, kao i u Srebrenici, u kojoj je ubijeno oko 8.000 Bošnjaka. Optužen je i za progon nesrpskog stanovništva, terorisanje građana Sarajeva i uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce.

Stanković će u četvrtak, 21. aprila, odgovarati na unakrsna pitanja haških tužilaca.

Share:
comments powered by Disqus