Jezik / Language:
 
Share:
leševi-srebreničana-kod-škole-u-bratuncu
26 April 2016
Vijest

Leševi Srebreničana kod škole u Bratuncu

Albina Sorguč BIRN BiH Sarajevo

U nastavku suđenja za genocid počinjen u Srebrenici, svjedok Optužbe je ispričao da je u julu 1995. godine vidio leševe u blizini škole u Bratuncu i ispred magacina Zemljoradničke zadruge u Kravici.

Milovan Đokić, nekadašnji vozač u Vojnoj policiji Bratunačke brigade Vojske Republike Srpske (VRS), kazao je da je dobio zadatak da ide pred školu u Bratuncu, gdje su bili autobusi i kamioni sa Srebreničanima.

On je kazao da je vidio pet do šest vojnih policaja i da je čuo pucanj iz “brovinga”. Kako je naveo, dvojica vojnih policajaca su se smijala.

Svjedoku je predočen iskaz koji je dao u istrazi 2006. godine, a u kojem je naveo da je jedan vojni policajac pucao u zid škole blizu prozora. Đokić je rekao da to nije mogao da vidi, jer je spavao, nakon što je prethodne noći “legao pijan”. On je dodao da je moguće da je vidio oštećenje na školi.

Svjedok je kazao da je jedan musliman iz Srebrenice iskočio kroz prozor sa drugog sprata škole.

“Neki vojnik je pucao na njega, pa je pao. Vojnik je bio ispred škole”, prisjetio se svjedok.

On je dodao da je ispred ograde i škole vidio dva do tri leša ljudi u civilnoj odjeći.

Na pitanje da li je kod škole vidio nekog civilnog policajca, svjedok je negativno odgovorio.

Đokić je svjedočio na suđenju Miodragu Josipoviću, Branimiru Tešiću, Dragomiru Vasiću, Danilu Zoljiću i Radomiru Pantiću, optuženim od Tužilaštva BiH za genocid počinjen u Srebrenici, koji je obuhvatao prisilno premještanje stanovništva, zarobljavanje i pogubljenje muškaraca.

Prema optužnici, Josipović je bio načelnik Stanice javne bezbjednosti (SJB), a Tešić zamjenik komandira Policijske stanice u Bratuncu. Vasić je, kako je navedeno, bio komandant štaba policijskih snaga iz Zvornika i načelnik CJB-a Zvornik, Zoljić komandant posebnih jedinica CJB-a, a Pantić komandir Prve čete posebnih jedinica policije.

Svjedok Đokić je rekao da je raspoređen u jedan autobus sa Srebreničanima, za koje je bila bila priča da idu na razmjenu. On je rekao da je tokom pratnje autobusa u prolazu vidio leševe srebreničkih muslimana ispred magacina Zemljoradničke zadruge u Kravici.

Kako je naveo, duž ceste od Bratunca do Konjević Polja vidio je vojsku i policiju u maskiranim plavim unifornama i sa pancirom.

Đokić je kazao da je s kolonom autobusa stigao u Pilicu (općina Zvornik), gdje je cijelu noć stajao iznad jedne škole u kojoj su bili muslimani.

“U školi se čuo žamor, galama, vriska, povremeno i pucnjava iz pušaka”, rekao je svjedok.

On je dodao da je do njegovog autobusa došao policajac, koji mu je kazao da je iz Drinjače, a koji je, prema procjeni svjedoka, bio iz zvorničke policije. S njim je proveo cijelu noć, a onda su autobusom sišli do doma u Pilici.

“Izašli su ljudi iz autobusa i ušli u taj dom”, kazao je svjedok.

Prema njegovim riječima, tu je bilo vojske RS-a, a vidio je i dvojicu policajaca u maskiranim plavim unifornama i sa pancirom, koji su stajali pored autobusa sa strane.

U ranijem iskazu, svjedok je naveo da je dom obezbjeđivala civilna policija iz Zvornika i da je civilni policijac naredio Srebreničanima da uđu u dom u Pilici.

Đokić je rekao da se sada toga ne sjeća. Naveo je da mu je pamćenje vjerovatno bilo bolje 2006. godine.

Na pitanje da li mu je prijećeno prilikom davanja izjave u istrazi, svjedok je kazao da je bila galama da će ga voditi u Sarajevo u zatvor, te da nije htio pričati nakon toga.

Nastavak suđenja zakazan je za 10. maj.


Povezani naslovi

22 Mart 2016
Vijest

Leševi ispred škole u Bratuncu

Share:
comments powered by Disqus