Jezik / Language:
 
Share:
kravica-alibi-za-jednog-od-optuženih
26 Septembar 2007
Vijest

Kravica: Alibi za jednog od optuženih

BIRN BiH
Zdravko Živanović, zajednički svjedok Odbranâ sedmorice optuženih za genocid u Kravici, pružio je alibi rođaku Dragiši.
Odbrane sedmorice od 11 optuženih za genocid pozvale su još tri zajednička svjedoka.

Svjedok Zdravko Živanović je rekao da je optuženi Dragiša Živanović, inače njegov rođak, bio u Skelanima 13. jula 1995. godine. Prema navodima optužnice, Živanović i ostalih 10 optuženih toga su dana bili u selu Kravica, gdje su sudjelovali u strijeljanju oko 1.000 Bošnjaka koji su uhvaćeni pri pokušaju bijega iz Srebrenice.

“Dragišin brat je išao u vojsku taj dan i bio je ispraćaj koji je on pripremao. Ujutro 14. jula je otišao”, ispričao je Zdravko Živanović, napomenuvši da je njegov rođak Dragiša sve vrijeme bio u Skelanima.

Ovaj svjedok je rekao i da je bio pripadnik jedinice u sastavu Drugog odreda Specijalne policije Šekovići, iste jedinice kojoj su pripadala desetorica optuženih, te da je od vojnika zvanog “Oficir” saznao da je u Kravici 13. jula poginuo pripadnik njihove jedinice Krsto Dragičević.

“Oficir je rekao da je Krsto prepoznao nekoga od komšija i pošao da se pozdravi, ali mu je ovaj oteo pušku i ubio ga”, ispričao je Živanović.

Svjedok Predrag Krsmanović je rekao kako je u njegovu kuću u Skelanima 13. jula 1995. godine, “između 22 i 23 sata”, došla grupa vojnika, među kojima Milenko Trifunović, koji je razgovarao s njegovim ocem svećenikom.

“Razgovarali su o tome da ostave Krstu koji je poginuo u Kravici, ali otac nije dao”, ispričao je Krsmanović i dodao da su vojnici narednog dana donijeli tijelo ubijenog u crkvu i naizmjenično ga čuvali.

Svjedokinja Stana Ostojić je u julu 1995. godine živjela u selu Rešagići kraj Srebrenice. Pored njene kuće, kako je kazala, bila je smještena “neka jedinica”. Prisjetila se kako se 13. jula 1995. godine “jedinica vratila u komandu... jer im je poginuo jedan od kolega”.

Sva tri svjedoka su rekla da su 15. jula 1995. godine bili na sahrani Krste Dragičevića, te da su vidjeli pripadnike njegove jedinice.

Suđenje se nastavlja 27. septembra 2007. godine, kada će biti saslušana još dva svjedoka Odbranâ.
Share:
comments powered by Disqus