Jezik / Language:
 
Share:
kolona-srebreničana-bila-legitimni-vojni-cilj-vrs-a
17 Maj 2016
Vijest

Kolona Srebreničana bila legitimni vojni cilj

Džana Brkanić BIRN BiH Sarajevo

Na suđenju za genocid u Srebrenici, vještak vojne struke Tužilaštva BiH kazao je da je kolona muškaraca bošnjačke nacionalnosti koja se kretala prema Tuzli bila legitimni vojni cilj Vojske Republike Srpske (VRS).


Richard Butler, vještak vojne struke, svjedočenjem putem videolinka je u unakrsnom ispitivanju rekao da je za potrebe Tužilaštva u Haagu sačinio iskaze o vojnim događanjima u Srebrenici, kao i izvještaj o komandnoj odgovornosti brigade VRS-a.

On je kazao da se za pisanje ovih izvještaja koristio raznim dokumentima, kao što je “čuveno” naređenje od 10. jula 1995. o učešću policijskih jedinica u borbenim dejstvima. Odgovarajući na pitanja Odbrane, Butler je rekao da je određena policijska jedinica u sastavu Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) kada je raspoređena u borbena dejstva pod kontrolom vojne jedinice kojoj je dodijeljena.

Butler je kazao da je tačno da su se “jedinice MUP-a javile generalu Krstiću i prešle pod kontrolu Drinskog korpusa”. Međutim, kako je rekao, bilo je akcija u kojima, prema zakonima, vojna struktura nije mogla naređivati policijskoj. On je dodao da se dešavalo da su se policija i vojska u nekim slučajevima preklapale i da se u praksi nije uvijek provodio zakon.

Prema riječima vještaka, kolona Srebreničana koja se kretala prema Tuzli bila je mješovita u vojnom i civilnom smislu, i zbog toga je bila legitimna vojna meta VRS-a, jer su ti muškarci napustili zaštićenu enklavu i ušli na teritoriju druge vojske. I sama akcija, kako je izjavio Butler, bila je legitimna, kao i zarobljavanje, a šta se dalje desilo, nije bitno u njegovom vojnom izvještaju.

Butler je identifikovao i dokument – “Spisak ratnih zločinaca poznatih komandi Prve lake pješadijske brigade koji su počinili zločine na ovom području, a za koje postoje indicije da se nalaze u Srebrenici”. Butler je kazao da je general Ratko Mladić dao izjavu da će vojno sposobni muškarci koji su bili u Potočarima biti prvo provjereni, a potom možda i pušteni.

Prema dokumentu od 13. jula 1995., Mladić je naredio da se jedinice VRS-a upute prema Žepi, a da će za sve ostalo u Srebrenici biti nadležne jedinice MUP-a. U tom dokumentu se navodi da jedinice MUP-a treba i da likvidiraju oko 8.000 vojnika zarobljenih u šumama, što je, prema Butleru, neutralisanje neprijateljskih vojnika, a ne strijeljanje.

Butler je rekao da mu je poznato da su se na ovom području od 13. do 17. jula vršili pretresi terena, i da je svim jedinicama koje su učestvovale u tome, a prema Mladićevoj naredbi, trebao “komandovati potpukovnik Keserović”.

Mladić, bivši komandant VRS-a, optužen je za genocid u Srebrenici i progon civila iz te enklave i susjedne Žepe u ljeto 1995., zatim genocid 1992. u sedam opština, progon muslimana i Hrvata, terorisanje građana Sarajeva i uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce.

Dio korištenih dokumenata, kako je kazao Butler, vezan je za prikrivanje zločina, ali njih je veoma malo, jer je sve rađeno u tajnosti.

Tužilaštvo BiH će izvještaje Butlera i druge materijalne dokaze ulagati naknadno.

Butlera je unakrsno ispitala Odbrana Gorana Sarića, koji je optužen kao bivši komandant Specijalne brigade policije Republike Srpske.

Na teret Sariću je stavljeno da je u julu 1995. komandovao policijskim snagama koje su učestvovale u pretresima, razoružavanju, te prisilnom premještanju žena, djece i staraca, kao i odvajanju muškaraca i dječaka, koji će kasnije biti pogubljeni na području Srebrenice.

Suđenje Sariću se nastavlja 13. juna.

Share:
comments powered by Disqus

Povezano sa ovim člankom

Predmeti

Ljudi

Gradovi