Jezik / Language:
 
Share:
hodžić-komandant-bez-podređenih
27 Februar 2009
Vijest

Hodžić: Komandant bez podređenih

BIRN BiH
Svjedok Odbrane kazao da Ferid Hodžić nije imao nikakvih nadležnosti nad vojnim snagama u Cerskoj.
Sejfudin Hodžić, “bivši pripadnik odjeljenja za odbranu Cerske”, kazao je da mu je poznato da je Ferid Hodžić bio komandant udruženog štaba u ovom mjestu, ali da nije imao “efektivnu kontrolu nad bilo kakvim vojnim snagama ili zarobljenicima”.

Tužilaštvo BiH smatra da je Ferid Hodžić tokom 1992. i 1993. godine bio komandant Teritorijalne odbrane (TO) Vlasenica, sa komandnim mjestom u Cerskoj, zaselak Rovaši. U ovom mjestu se nalazio logor “Štala”, u kojem su držani civili i ratni zarobljenici srpske nacionalnosti.

Prema iskazu svjedoka Hodžića, u aprilu 1992. godine, nakon “pada Zvornika, Vlasenice i okolnih sela”, on je, skupa s porodicom i najvećim brojem nesrpskog stanovništva s tih područja, prebjegao na područje Cerske, gdje se tada našlo “preko 30.000 izbjeglica”.

“Kada smo došli u Cersku, to područje je bilo preplavljeno, ljudi su spavali na krovovima štala. Mene su, kao vojno sposobnog, odveli ka udruženom štabu u selu Rovaši i tamo su me zadužili kao referenta za odbranu”, kazao je svjedok.

Prema njegovim riječima, Ferid Hodžić je u to vrijeme bio komandant udruženog štaba, ali je radio samo na jednoj akciji, kada je “oslobođen logor za Bošnjake na području Zvornika”, te da je nakon toga “marginaliziran”.

Također je rekao da se, uprkos velikom broju izbjeglica, život u Cerskoj nastojao dovesti u red, pa su tako “izbjegli stručnjaci” formirali ratni sud, tužilaštva i mjesta za pritvor zatvorenika.

“Zatvor za zatvorenike iz vojnog suda zvao se ‘Štala’ a nalazio se u selu Rovaši, odmah do udruženog štaba. Sudija ratnog suda zvao se Ramiz Durić, i on je postavio i upravnika tog logora, Radifa Mujanovića, tako da vojska nije imala nikakve nadležnosti u tom pritvoru”, kazao je Hodžić.

Prema iskazu svjedoka Hodžića, optuženi nije nikada imao “nikakve veze s pritvorenicima, jer je zatvor ‘Štala’ imao sopstvene čuvare”.

“Čuvari su imali pravilnik za ponašanje, a i svakodnevno je zatvorenicima donošena hrana. Toga se sjećam da sam gledao s prozora, bilo je jako teško to gledati kad sam bio gladan”, prisjetio se svjedok.

Naredno ročite zakazno je za 6. mart 2009. godine, kada će Tužilaštvo unakrsno ispitati ovog svjedoka.
Share:
comments powered by Disqus

Povezano sa ovim člankom

Gradovi