Jezik / Language:
 
Share:
dragičević-i-ostali-krađa-kamiona
5 Septembar 2016
Vijest

Dragičević i ostali: Krađa kamiona

Džana Brkanić BIRN BiH Sarajevo

Svjedok Tužilaštva BiH je ispričao kako je kamion iz njegove brigade “otet” 27. februara 1993. godine, kada su oteti i civili iz voza u Štrpcima koji su kasnije ubijeni na području Višegrada.

Damjan Mitrašinović je rekao da je bio komandant Goraždanske brigade, koja je bila smještena iznad Višegradskog mosta, a dio boraca joj se nalazio u području Sjemeča (općina Rogatica). Višegradska brigada, čiji je komandant bio Luka Dragičević, kako je kazao, bila je smještena u Osnovnoj školi u Pionirskoj ulici.

“U sastavu Višegradske brigade bila je Interventna četa, dok je u sastavu Goraždanske brigade bio Izviđački vod. Interventnoj četi bio je pretpostavljeni komandant Luka Dragičević, a komandir čete je bio Boban Inđić, kojeg je nakon ranjavanja zamijenio Rade Tanović”, naveo je Mitrašinović svjedočeći videovezom iz Beograda.

Svjedok se iz Interventne čete sjeća Šekarića zvanog Pive, izvjesnog Mitrašinovića, Poluge i Tanovića.

Dragičeviću i Inđiću sudi se sa Obradom i Novakom Polugom, Draganom Šekarićem, Oliverom Krsmanovićem, Petkom Inđićem, Radojicom Ristićem, Vukom Ratkovićem, Mićom Jovičićem i Miodragom Mitrašinovićem za otmicu 20 civila iz voza u Štrpcima 27. februara 1993. godine, koji su ubijeni na području Višegrada.

Prema optužnici, Dragičević je bio komandant Druge podrinjske lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske (VRS), a Boban Inđić komandir Interventne čete ove brigade, dok su ostali optuženi bili pripadnici Interventne čete ili Prve čete Prvog bataljona Brigade.

Mitrašinović je izjavio da je njegova brigada bila najbolje snabdjevena vozilima i da je običaj bio da iznajmljuje vozila drugim jedinicama.

“Sjećam se, 27. februara 1993. oko osam ili devet ujutro čula se galama. Grupa vojnika došla je u dvorište naše komande. Tražili su kamion. Rekli su da je na Ruište ubačena grupa boraca iz Žepe (…) Tražio sam da se provjeri informacija. (…) Predio Ruišta pripada zoni Višegradske brigade”, kazao je on.

On je dodao da prilikom “upada” treba da interveniše Interventna četa.

Mitrašinović je ispričao da su, nakon što su provjerili informaciju o akciji strane vojske na Ruištu, vojnicima koji su došli iznajmili veliki kamion – “TAM 150”, koji su vozila dva vozača iz Goraždanske brigade.

“Kad su nasuli gorivo, izbačeni su iz kamiona u Dobrunu. Kamion je nastavio prema Rudom i Štrpcima”, naveo je Mitrašinović i dodao da je to saznao mjesec dana kasnije od svog pomoćnika.

Upitan da precizira koji su vojnici došli da iznajme kamion od njegove brigade, svjedok je odgovorio da zna da su iz Višegrada i da je njegov pomoćnik pretpostavljao da su iz Višegradske brigade, te da ima i “Lukićevih osvetnika”.

Za sam događaj u Štrpcima svjedok je rekao da je saznao također od pomoćnika nakon mjesec ili mjesec i po, ali da zvaničnih depeša ili drugih informacija nije bilo.

Odgovarajući na pitanja Odbrane prvooptuženog, svjedok je kazao da je Luka Dragičević bio korektan i da o njemu ima samo riječi hvale, ali da se s njim nije konsultovao o ustupanju kamiona.

On je naveo da se ne sjeća da je Interventna četa Višegradske brigade bila potčinjena njegovoj brigadi u združenim borbama od 15. februara do 15. marta 1993. godine.

Nastavak suđenja bit će naknadno zakazan.


Share:
comments powered by Disqus