Jezik / Language:
 
Share:
dostić-tužilaštvo-zatražilo-osuđujuću-presudu
5 Septembar 2016
Vijest

Dostić: Tužilaštvo zatražilo osuđujuću presudu

Lamija Grebo BIRN BiH Sarajevo

Državno tužilaštvo je u završnoj riječi zatražilo da Krsto Dostić bude proglašen krivim i kažnjen za silovanje na području Foče.

Tužilac Behaija Krnjić je istakao kako smatra da bi Vijeće trebalo odrediti kaznu u dužem trajanju.

Analizirajući dokaze, Krnjić je naglasio da su saslušana četiri svjedoka, u čijim iskazima nije bilo protivrječnosti u bitnim činjenicama.

“Odbrana nije niti jednim dokazom opovrgnula niti dovela u sumnju iskaze svjedoka”, rekao je tužilac i dodao da je Odbrana na manje važnim nedosljednostima gradila glavni zaključak o neodgovornosti optuženog za radnje koje mu se stavljaju na teret.

Tužilaštvo BiH tereti Krstu Dostića da je, kao pripadnik Vojske Republike Srpske (VRS), neutvrđenog dana između aprila i augusta 1992. godine došao u kuću S-2 u naselju Ljubovići (općina Foča), u kojoj je bila S-1 s djecom, te joj naredio da izađe s njim, a potom je silovao.

Prema optužnici, on ju je uveo u šupu. Nakon što je kazala da je u drugom stanju, on ju je silovao najmanje dva puta i zaprijetio joj da ne smije reći nikome šta se desilo.

Prema tužiocu Krnjiću, neki svjedoci su o pojedinostima govorili “na svoju štetu”. Kako je naveo, oštećena S-1 je rekla kako je optuženi tokom silovanja nije tukao, a “da je htjela, mogla je tako predstaviti”.

On je podsjetio na nalaz vještaka neuropsihijatra Abdulaha Kučukalića, koji je zaključio da je silovanje ostavilo posljedice na psihičko stanje S-1, te da joj je umanjena ukupna životna sposobnost.

Krnjić je kazao da je sam optuženi bio pripadnik vojske i da se može zaključiti da je znao za postojanje napada usmjerenog na civilno stanovništvo.

Sudskom vijeću se obratila i punomoćnica oštećene Harisa Bačvić, koja je rekla da ostaje kod zahtjeva da optuženi isplati oštećenoj 66.000 KM kao naknadu nematerijalne štete. Tužilašvo je zahtjev oštećene ocijenilo kao osnovan te predložilo da Vijeće u cijelosti udovolji ovom zahtjevu.

Odbrana će završnu riječ iznijeti 19. septembra.


Share:
comments powered by Disqus

Povezano sa ovim člankom

Predmeti

Gradovi