Jezik / Language:
 
Share:
božić-odbijen-prijedlog-tužilaštva
23 August 2007
Vijest

Božić: Odbijen prijedlog Tužilaštva

BIRN BiH
Sudsko vijeće je u predmetu “Zdravko Božić i ostali” odbilo u materijalne dokaze uvesti iskaz svjedoka pred Međunarodnim krivičnim sudom, zbog nemogućnosti unakrsnog ispitivanja.


U predmetu “Zdravko Božić i ostali” Sudsko vijeće je odbilo prijedlog Tužilaštva BiH o uvođenju u materijalne dokaze transkripta svjedočenja poručnika Leenerta Van Duijna, pripadnika Holandskog bataljona, sa suđenja pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju, u predmetu “Blagojević”. Vidoje Blagojević, bivši komandant Bratunačke brigade Vojske Republike Srpske (VRS), osuđen je na 15 godina zatvora.

Budući da ranije prihvaćeni svjedoci nisu bili raspoloživi Tužilaštvu, tužilac Kwai Hong Ip je predložio čitanje transkripta svjedočenja poručnika Van Duijna.

Van Duijn ne želi se pojaviti na Sudu BiH, kao ni svjedočiti putem videolinka, objasnio je tužilac.

Svoju odluku o odbijanju prijedloga Tužilaštva, Sudsko vijeće je obrazložilo činjenicom da, zbog nepristajanja svjedoka da se pojavi na Sudu BiH ili da svjedoči putem videolinka, Odbrani neće biti omogućeno unakrsno ispitivanje.

Prema optužnici Tužilaštva BiH, Božić, Blagojević, Zarić i Živanović se terete da su, kao pripadnici Vojne policije Bratunačke brigade VRS-a, učestvovali u “širokom i sistematskom napadu” na civile Bošnjake nakon pada “zaštićene enklave” Srebrenica.

Suđenje će se nastaviti 29. augusta 2007. godine svjedočenjem zaštićenog svjedoka.
 
Share:
comments powered by Disqus