Jezik / Language:
 
Share:
božić-i-ostali-pribavljanje-dokaza
15 Maj 2008
Vijest

Božić i ostali: Pribavljanje dokaza

BIRN BiH

Nastavak suđenja četvorici bivših pripadnika VRS-a odgođenna neodređeno vrijeme zbog nepribavljanja elektronskih kopija dokaza iz Haškog tribunala.

Suđenje četvorici bivših pripadnika Vojske Republike Srpske (VRS) odgođeno je na neodređeno vrijeme na zahtjev Odbrane Mladena Blagojevića, kako bi pribavili ovjerene elektronske kopije dokumenata iz Haškog tribunala.

“Odjel za krivičnu odbranu Suda BiH zatražio je od Haškog tribunala da nam dostavi ovjerene elektronske kopije dokumenata koji su korišteni prilikom izrade nalaza i mišljenja vještaka Radovana Radinovića”, kazao je advokat Goran Nešković, koji zastupa interese drugooptuženog Mladena Blagojevića.

Vještaka Radovana Radinovića pozvale su Odbrane optuženih da napravi nalaz imišljenje o ulozi Vojne policije Bratunačke brigade tokom ratnog perioda.

Uz Mladena Blagojevića, Tužilaštvo BiH tereti Zdravka Božića, Željka Zarića i Zorana Živanovića, kao bivše pripadnike Vojne policije Bratunačke brigade VRS-a, za osiguranje autobusa u kojima su bili muškarci iz Srebrenice nakon njenog pada 11. jula 1995. godine.

Prema optužnici, Božić i ostali su odgovorni i za osiguranje škole u Bratuncu gdje su bili smješteni zatvoreni muškarci, koji su maltretirani, premlaćivani, a neki i ubijeni.

Osim vještaka Radinovića, Odbrana prvooptuženog Božića će pozvati svjedokinju Milicu Jurošević, koja će govoriti o odlasku optuženog u Ameriku.

Tužilaštvo BiH se usprotivilo izvođenju ove svjedokinje, navodeći da je njen iskaz irelevantan za optužnicu, ali Sud BiH je prihvatio prijedlog Odbrane.

Tužilac Kwai Hong Ip je predložio izvođenje dodatnih materijalnih dokaza, nepreciziravši o kojima je riječ, a koji su spominjani u nalazu i mišljenju vještaka Richarda Butlera iznesenim pred ovim sudom na ročištu održanom 18. marta ove godine.

Odbrane optuženih su se usprotivile ovom prijedlogu, istaknuvši da je “nalaz vještaka već uvršten kao dokaz i da je nepotrebno uvođenje dodatnih dokaza koji nisu bili predmet ispitivanja ovog vještaka”.

Sud BiH će naknadno donijeti odluku o ovom prijedlogu.

Share:
comments powered by Disqus